Fördjupningskurser

ESV:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat i några år i staten och som behöver djup kunskap inom ett specifikt område.

Internrevisionens arbete

Kursens mål är att ge kunskap om vad som händer under ett revisionsår vid en statlig internrevisionsfunktion.

Moms och förmåner i staten

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.