Utveckla din kompetens inom statlig ekonomistyrning

ESV erbjuder kurser, konferenser, seminarier och nätverksträffar inom statlig ekonomistyrning på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Vi arrangerar även olika specialutbildningar, programutbildningar och anpassade kurser utifrån din verksamhets behov.

Våra utbildningar riktar sig främst till dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor i staten. Många av våra utbildningar är platsoberoende och miljöanpassade och genomförs i digitalt format där vi sänder live via Zoom. Därtill erbjuder vi flera interaktiva webbutbildningar inom området statlig styrning.

Välkommen att läsa mer om vårt utbildningsutbud på respektive kurssida och ta del av hur vi kan utveckla din kompetens oavsett om du är ny i staten eller har arbetat i många år i din yrkesroll.