Utbildningar

ESV ger utbildningar om statlig ekonomistyrning på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Vi har ett basutbud av kurser som vi ger varje år. Dessutom arrangerar vi olika specialutbildningar och programutbildningar.

Grundkurser

ESV:s grundkurser fungerar som en introduktion till att arbeta med ekonomistyrning i staten och vänder sig framför allt till dig som är nyanställd i staten eller har fått nya arbetsuppgifter.

Fortsättningskurser

ESV:s fortsättningskurser ger en fördjupad kunskap inom den statliga redovisningen och finansieringen samt om styrning och uppföljning i staten.

Fördjupningskurser

ESV:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat i några år i staten och som behöver djup kunskap inom ett specifikt område.

Programutbildningar

Under programutbildningarna träffas deltagarna vid flera tillfällen, och mellan träffarna arbetar kursdeltagarna med uppgifter på den egna myndigheten.

Webbutbildningar

ESV:s webbutbildningar inom området statlig styrning riktar sig till dig som arbetar på myndighet. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor.