Webbsänt seminarium om ekonomisystem

Vilka frågor kan uppstå i förvaltningsfasen av ett avtal?

Vi diskuterar olika aspekter av myndigheternas avropsavtal för ekonomisystem. Informationen vänder sig främst till myndigheter med intresse för ESV:s olika ramavtal.

Vi tar bland annat upp

  • kund och leverantörsförhållandet
  • myndighetens interna arbete med förvaltningen
  • avtalsuppföljning
  • tips och råd.

Webbsändningen

Sändningen är cirka 45 minuter lång.

Kontakt

Senast uppdaterad: