Strategins roll och funktion för verksamhetsstyrning

ESV bjuder tillsammans med Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) och Socialstyrelsen in till en serie webbinarier om myndigheters arbete med strategier.

Syftet är att skapa dialogtillfällen där vi kan lära oss mer om pågående strategiarbete i statliga myndigheter samt utforska möjligheter till lärande och erfarenhetsutbyte. Inspiration till dialogerna kan hämtas från Att skapa levande strategier – erfarenheter från Socialstyrelsens arbete.

Varje webbinarium inleds med erfarenheter från forskningen, därefter följer praktiska erfarenheter från olika myndigheter.

Är du intresserad att bidra med erfarenheter från din myndighet så hör av dig till Ami Keita Jansson

5 februari 2021: Webbinarum 4
Strategier, summering och avslutande frågeställningar

Välkommen till nästa webbinarium via Zoom, där vi diskuterar erfarenheter från Fortifikationsverkets strategiarbete.

Program

  • Inledning ESV, Ami Keita Jansson.
  • Fortifikationsverket – erfarenheter kring strategiarbete, Kenneth Sjöstrand.
  • Forskningens perspektiv, Maria Mårtensson och Linda Höglund.
  • Reflektioner ifrån Socialstyrelsen, Annika Nordlander Finn,
  • Avslut, ESV.

Tid: Klockan 10.00–11.00.

För anmälan kontakta Ami Keita Jansson. Se kontaktuppgifter nedan. 

Målgrupp

Alla som jobbar med styrningsfrågor på en statlig myndighet. 

Pris

Webbinarierna är kostnadsfria.

Kontakt