Stora redovisningsdagen

Nästa tillfälle

18 november Anmälan Platser kvar

Stora redovisningsdagen är ett årligt seminarium där ESV informerar om aktuella redovisningsfrågor och pågående utvecklingsarbete. 

Årets Stora redovisningsdag kommer att genomföras digitalt. Det kommer inte att vara möjligt att se sändningen i efterhand.
Vi återkommer med programmet.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Pris

1 900 kronor exklusive moms. 

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före start faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före start faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Kontakt