Stora redovisningsdagen

Nästa tillfälle

19 november Anmälan Platser kvar

I år erbjuder ESV Stora redovisningsdagen i en kostnadsfri webbsänd version klockan 10.00–15.00 den 19 november. Endast du som har anmält dig kan se webbsändningen samma dag. Sändningen kommer även att finnas tillgänglig via vår webbplats under två veckor från och med den 23 november.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Program

Under dagen får du information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor.

Aktuellt inför bokslut och nytt år

  • Ansvarsförbindelser
  • Avsättningar
  • Lån till anläggningstillgångar

Nyheter i Hermes

  • Inrapporteringstidpunkter
  • Kommentarer på S-koder
  • Oförbrukade bidrag
  • Budgetunderlaget

Dessutom lyfter vi speciella frågor som är kopplade till hanteringen av coronapandemin och aktuell information från Finansdepartementet. Det blir också ett pass där Riksgälden informerar om det nya valutakoncernkontot som flera myndigheter valt att ansluta sig till.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 16 november.

Webbsändning

Endast du som har anmält dig kan se webbsändningen den 19 november. Länken till sändningen skickar vi till den e-postadress du angett i anmälan. Alla kommer även att kunna titta på sändningen via vår webbplats under två veckor i efterhand, med start den 23 november.

Pris

Ursprungligen planerade ESV att ta ut en avgift för den webbsända konferensen, men har nu beslutat att erbjuda den kostnadsfritt.

Kontakt