Stora redovisningsdagen

Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Stora redovisningsdagen arrangeras vid ett tillfälle i slutet av november och seminariet pågår under en heldag.

Målgrupp

För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning. Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med frågor om finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef.

Program

  • Aktuellt inför bokslut och nytt år
  • Att tänka på inför EA-värderingen
  • Information från Finansdepartementet och från Riksrevisionen
  • Vanliga frågor och svar
  • Hur tillämpar myndigheterna förordningen om intern styrning och kontroll?
  • Hur synliggör vi resultat?
  • Kan vi effektivisera och digitalisera inlämningen av årsredovisningarna?
  • Hållbarhetsredovisning – en omvärldsbevakning

Pris

2 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före seminariedagen faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: