Stora redovisningsdagen

Nästa tillfälle

22 november Anmälan Platser kvar

Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Program

Förmiddagen fokuserar på bokslutet och nya regler: 

 • Aktuellt inför inför bokslut och nytt år
  Anne-Marie Ögren och Carina Franzén, ESV
 • Information från Finansdepartementet
  Finansdepartementet informerar bland annat om ändrade regler om investeringar i budgetunderlaget.
  Kristina Padròn, Finansdepartementet
 • Rapportering i Hermes och andra systemtips
  ESV visar hur budgetunderlaget ska rapporteras in i Hermes och ger andra systemtips.
  Jessica Lundberg och Christina Bergström, ESV
 • Vad innebär de ändrade reglerna för avgiftssamråd?
  Victoria Nüth och Maria Ingelsson, ESV

Eftermiddagen har temat korruption:

 • Förordningen om intern styrning och kontroll – förebygga korruption
  Information om förtydligandet om korruption i förordningen om intern styrning och kontroll.
  Karolina Larfors, ESV
 • Korruption – vad är det och finns det i Sverige?
  Åklagarmyndigheten berättar om sitt arbete mot korruption i stort och inom staten.
  Robert Engstedt, Åklagarmyndigheten
 • Information från Riksrevisionen
  Riksrevisionen berättar om vad som framkom i den årliga revisionen och ger tips inför arbetet med årsbokslut och årsredovisningen för 2018. De berättar även om den stödfunktion som arbetar med oegentligheter inom staten.
  Björn Sande, Riksrevisionen
 • Paneldiskussion om korruption
  Du har möjlighet att ställa frågor om korruption.
 • Vanlig frågor till ESV
  Anna Kindberg och Sara Lundmark Edelstam, ESV
 • ESV:s rådgivning
  Pia Heyman, ESV

Pris

2 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före seminariedagen faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: