Rättslig kvalitetsuppföljning

Nästa tillfälle

15 december Anmälan Platser kvar

ESV bjuder in till en webbinarieserie i tre delar om rättslig kvalitetsuppföljning. Under webbinarierna kommer ESV också undersöka deltagarnas intresse för fortsatt nätverkande myndigheter emellan om rättsliga kvalitetsuppföljningar.

Utgångspunkten för webbinarieserien är erfarenheterna från regeringsuppdraget att i samråd med andra berörda myndigheter överväga behovet och förutsättningarna för erfarenhetsutbyte och metodutveckling samt redogöra för hur ökad transparens kan uppnås inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar.

15 december: Hur jobbar myndigheterna med rättslig kvalitetsuppföljning?

En av slutsatserna i ESV:s rapport om rättslig kvalitetsuppföljning är att det finns ett stort intresse för att ta del av hur andra myndigheter jobbar med frågorna.

Under webbinariet ger ESV en övergripande bild av hur andra myndigheter jobbar med rättslig kvalitetsuppföljning, baserat på resultatet av en enkät som ESV genomförde inom ramen för sitt uppdrag.

Därefter kommer en eller flera myndigheter att gå igenom hur de har valt att lägga upp arbetet på den egna myndigheten och resonera om sina vägval.

Det kommer även att finnas utrymme att ställa frågor till föreläsarna.

Tid

Webbinarierna äger rum klockan 8.30–9.30 (med möjlighet att stanna kvar för vidare diskussion i 15 minuter efteråt).

Plats

Webbinarierna anordnas via Zoom. Någon dag innan webbinariet skickar vi ut en anslutningslänk till den e‑postadress du lämnat i anmälan.

Pris

Webbinarierna är kostnadsfria

Kontakt