Var med och påverka reglerna för avgifter!

Nästa tillfälle

22 maj Anmälan Anmälan stängd

ESV ska genomföra en översyn av avgiftsförordningen med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Syftet med översynen är att få ett ändamålsenligt regelverk som är begripligt och tydligt. Ett ändrat regelverk ska leda till en bättre redovisning och hantering av avgifter i staten.

Vilka förändringar av regelverket ser ni behov av? Under seminariet vill vi ta del av era förbättringsförslag. Varmt välkomna att delta i diskussioner kring utvecklingsområden gällande avgiftsförordningen. 

Tid och plats

Tisdag 22 maj kl. 9.30–11.00 (kaffe och smörgås från kl. 9.00).
Drottninggatan 89, Stockholm i ESV:s lokaler.

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 maj. Antalet platser är begränsade. Vi kommer därför se till att så många myndigheter som möjligt blir representerade. Utöver det kriteriet är det först till kvarn som gäller. 

Kontakt

Senast uppdaterad: