Nya regler för redovisning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen

I årsredovisningen för 2018 ska internrevisionsmyndigheterna bedöma och redovisa sin interna styrning och kontroll utifrån nya regler. Under 2018 har ändringar skett i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag samt i ESV:s föreskrifter och allmänna råd som rör myndigheternas redovisning av den interna styrningen och kontrollen. På seminariet går vi igenom de nya reglerna som ska tillämpas i årsredovisningen för 2018. Det finns också möjlighet till frågor och diskussion.

Målgrupp

Medarbetare med ansvar för att bereda myndighetsledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen på myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll (så kallade internrevisionsmyndigheter).

Tid och plats

  • Tisdag den 4 december 2018 kl. 10–12. Kaffe serveras från kl. 9.30.
  • ESV:s lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.
  • Seminariet kommer att webbsändas.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt

Senast uppdaterad: