Myndigheternas hantering av medel från RRF

Nästa tillfälle

18 oktober Anmälan stängd

ESV har regeringens uppdrag att följa upp myndigheternas hantering och genomföra revisioner av de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Under hösten informerar vi under ett antal webbinarier om vad det innebär för myndigheterna som hanterar dessa medel.

Vi skickar ut möteslänken till den e-postadress du angett i anmälan några dagar före webbinariet startar.

18 oktober: Informationsmöte

Under ett digitalt informationsmöte berättar vi mer om hur myndigheterna som ansvarar för åtgärder som ingår i Sveriges återhämtningsplan ska rapportera resultatinformation i form av uppnådda delmål, mål och indikatorer till ESV. Vi går också in på vad det innebär att myndigheternas åtgärder kan komma att väljas ut för revision av ESV:s avdelning för EU-revision. Du kommer även kunna ställa frågor till oss om arbetet.

Till stora delar blir det en repetition av informationen från det inledande mötet den 4 oktober. Men i den mån det finns nyheter att förmedla gör vi det vid detta tillfälle.

Tid

Den 18 oktober klockan 11.00-12.00.

Kontakt