Lilla redovisningsdagen

I år, 2018, kommer Lilla redovisningsdagen inte att arrangeras.

Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Lilla redovisningsdagen arrangeras i maj månad och webbsänds.

Vem bör delta?

För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning. Lilla redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med frågor om finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef.

Innehåll

Information om programmets innehåll meddelas senare.

Pris

Lilla redovisningsdagen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt något annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: