Ledningssystem för statlig ekonomistyrning

De statliga myndigheterna använder ledningssystem för olika ändamål. Det kan till exempel vara styrmodeller eller ledningsprocesser för miljö, kvalitet och innovation. För ekonomistyrning kan myndigheterna använda ledningssystem för resultatstyrning, riskhantering och internrevision.

På seminariet presenterar ESV resultaten från en kartläggning av i vilken utsträckning de så kallade internrevisionsmyndigheterna använder ett ledningssystem för ekonomistyrning. Utifrån kartläggningen samtalar vi om följande frågor:

  • Vilka ledningssystem använder myndigheterna?
  • Varför har myndigheterna valt dessa ledningssystem?
  • Hur fungerar ledningssystemen i myndighetens styrning?

Målgrupp

Medarbetare som ansvarar för att bereda myndighetsledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen på myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll.

Tid och plats

  • Måndag den 17 juni 2019, kl. 13–16. Kaffe serveras från kl. 12.30.
  • ESV:s lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt

Senast uppdaterad: