Krav på e-faktura och hur man kommer igång med PEPPOL

Nästa tillfälle

30 maj Anmälan Fullbokad

ESV bjuder in alla statliga myndigheter till en informationsdag med fördjupad information om hur ni kan säkerställa att ni uppfyller kommande krav för e-faktura och e-handel, samt hur ni förbereder er för att leva upp till kraven. Särskilt fokus under dagen ligger på att förklara vad PEPPOL-nätverket är och hur ni kan använda PEPPOL för att bland annat hantera utgående kundfakturor.

Målgrupp

Ansvariga för frågor om e-handel eller faktureringsprocesser på statliga myndigheter, samt systemansvariga, processägare eller projektledare inom området.

Program

  • Förtydligande av dagens krav för statliga myndigheters e-handel och e-fakturering.
  • Bakgrund till den nya lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling.
  • Information om den nya standarden för e-fakturor.
  • Hur fungerar PEPPOL och hur kan myndigheter börja fakturera via PEPPOL?
  • Presentation av Kammarkollegiets ramavtal för e-handelstjänst och operatörstjänst.
  • Praktiska råd och tips för att uppfylla de kommande kraven samtidigt som myndigheten effektiviserar sina inköp och sin fakturahantering.

Tid och plats

  • Onsdagen den 30 maj klockan 09.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras kl. 09.00).
  • Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm.

Pris

Informationsdagen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt något annan på myndigheten.

Bakgrund

Den 1 april 2019 förväntas den nya lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling träda i kraft. Det kommer att påverka hela den offentliga sektorn och alla leverantörer till offentlig sektor. Eftersom statliga myndigheter redan hanterar e-faktura sedan 2008 är det ingen stor förändring. Den kommande lagen ställer dock även krav på att myndigheterna ska kunna ta emot e-fakturor i nya format, eftersom leverantörer till offentlig sektor inte längre får skicka pappers- eller pdf-fakturor. Myndigheterna behöver ha beredskap för detta.

I praktiken kommer PEPPOL få en allt större betydelse för att genomföra denna reform. ESV tog redan 2015 de första stegen för att underlätta övergången till e-faktura genom föreskriftskravet att alla statliga myndigheter ska vara anslutna till PEPPOL-nätverket den 1 november 2018. I dag är 78 procent av myndigheterna anslutna till PEPPOL som mottagare av fakturor, men väsentligt färre är redo att skicka e-faktura via PEPPOL.

ESV har också konstaterat att de befintliga kraven på statliga myndigheter inom e-handelsområdet delvis är otydliga. Därför kommer ESV under våren att göra mindre justeringar i de befintliga föreskrifterna och förtydliga vissa formuleringar.

Kontakt

Senast uppdaterad: