Vad är jämställdhetsintegrering?

"Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv."
regeringen.se

Regeringen har utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter, till att omfatta 60 verksamheter. I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

På seminariet berättar Elisabeth Perntz från ESV om vad jämställdhetsintegrering är och vad det innebär för de enskilda myndigheterna.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor både under seminariet och i förväg. Frågorna kan skickas till Annika Alexandersson.

Praktisk info

Vi startar kl. 9.30. Kaffe serveras från kl. 9.00. Vi slutar kl. 10.30. Vi kommer att hålla till i ESV:s lokaler på Drottninggatan 89, Plan 6, i lokalen Himmelrikets nycklar.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad: