Informationsmöte – nytt ramavtal om operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Nästa tillfälle

30 november Anmälan Platser kvar

Nu finns ett nytt statligt ramavtal som gäller distribution av kundfaktura. Syftet med ramavtalet är att utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett effektivt sätt genom att tillhandahålla en modern lösning för distribution av fakturor till myndigheternas kunder. Att skicka en e-faktura ska vara lika enkelt som att skicka e-post, utan krångliga konfigureringar av partsuppsättningar.

Senast den 1 november 2018 ska myndigheter kunna använda PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot elektroniska meddelanden. Det nya ramavtalet innebär att elektroniska kundfakturor skickas via PEPPOL.

Målgrupp

Informationen vänder sig främst till er på myndigheterna som ansvarar för systeminföranden inom ekonomiområdet och till er som är ansvariga för avrop från statliga ramavtal. Ni kan även anmäla eventuella konsulter som ni anlitar som stöd för avropet.

Innehåll

Under förmiddagen, klockan 10.00–12.00 berättar vi kort om PEPPOL och ramavtalsleverantören OpusCapita AB beskriver sin verksamhet. Under eftermiddagen, klockan 13.00–15.30, går vi igenom hur ett avrop på ramavtalet kan gå till i praktiken och visar de mallar som finns tillgängliga.

Pris

300 kronor.

Praktisk information

  • Kaffe och smörgås samt lunch och eftermiddagsfika ingår.
  •  Vi förbehåller oss rätten att ställa in informationsmöten vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: