Informationsmöte om nya statliga ramavtal – ekonomisystem och e-handelstjänst

Nu finns fyra nya statliga ramavtal som gäller administrativa system. Två avtal för ekonomisystem som tjänst och två för systemstöd för e-handel (e-handelstjänst).

Statliga myndigheter och ytterligare ett antal namngivna organisationer har rätt att avropa på ramavtalen. Dessutom har kommuner och landsting kunnat lämna fullmakt för att avropa på ramavtalen som gäller e-handelstjänst. ESV beräknar att det blir möjligt att göra avrop före sommaren 2018.

För er (myndighet, kommun eller landsting) som är intresserade av att avropa på de nya avtalen erbjuder ESV en informationsdag den 11 december. Förmiddagen kommer att handla om ekonomisystem och eftermiddagen om e-handelstjänst.

Målgrupp

Informationen vänder sig främst till den hos er som ansvarar för systeminföranden inom ekonomi- och e-handelsområdena, eller den som ansvarar för avrop på ramavtal. Ni kan även anmäla eventuella konsulter som ni anlitar som stöd för det planerade avropet.

Innehåll

Förmiddag – ekonomisystem som tjänst

 • Information från ESV om de nya ramavtalen för ekonomisystem (till exempel tidplan, acceptanstester, samband med det statliga ramavtalet Operatörstjänst kundfaktura och stöd för avrop).
 • Ramavtalsleverantörerna CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB informerar om och visar sina lösningar.

Eftermiddag – e-handelstjänst

 • Information från ESV om de nya ramavtalen för e-handelstjänst (till exempel tidplan, acceptanstester, PEPPOL och stöd för avrop).
 • Kort information om det nya ramavtalet för skanningtjänst.
 • Ramavtalsleverantörerna CGI Sverige AB och Visma Commerce AB informerar om och visar sina lösningar.

Tid

 • Förmiddag: klockan 9.30–12.00 (kaffe och smörgås serveras från klockan 9.00).
 • Lunch: klockan 12.00–13.30
 • Eftermiddag: klockan 13.30–16.00

Praktisk information

 • Det går att anmäla sig till hela dagen eller välja att endast anmäla sig till förmiddagen eller eftermiddagen.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in informationsmöten vid otillräckligt antal deltagare.
 • Sista anmälningsdag: 4 december

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.

Pris

 • Halvdag 300 kronor: Kaffe och smörgås alternativt eftermiddagsfika ingår.
 • Heldag 600 kronor: Kaffe och smörgås, lunch samt eftermiddagsfika ingår.

Anmälan

Kommuner och landsting anmäler sig som "Annan myndighet/organisation" som ligger sist i listan över myndigheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: