Informationsdag om e-delivery 7 juni

Nästa tillfälle

7 juni Anmälan Platser kvar

ESV bjuder in till en heldag med information om e-delivery. Det är EU:s it-infrastrukturkomponent (byggsten) för säker meddelandeöverföring för strukturerad, ostrukturerad och digital data. Byggstenen kan användas internationellt, nationellt och lokalt. Under informationsdagen får du ökad kunskap om vad e-delivery är, hur det fungerar och vad byggstenen kan hjälpa till med. Samt en uppdatering om vad som händer inom EU och i aktuella nationella projekt.

Målgrupp

Informationsdagen vänder sig till både den offentliga och privata sektorn.

Några exempel ur programmet

  • Regeringskansliet berättar om regeringens insatser på området informationsförsörjning inom den offentliga sektorn.
  • EU-kommissionen berättar om vad som händer inom EU och vad kommissionen satsar på framåt.
  • Vad är e-delivery och vad kan byggstenen göra för dig?
  • Information om nationella pilotprojekt för Utdata för standardisering av ekonomisk information med hjälp av XBRL, där e-delivery används för säker meddelandeöverföring.
  • Information om ett projekt för säker digital överföring som SKL/Inera och ett antal myndigheter genomför. Överföringen ska kunna användas för att utbyta dokument och information som i dag hanteras med fax eller per post.
  • Företaget E-books berättar om varför de beslutat sig för att använda e-delivery.
  • Norges samordnare för e-delivery berättar om Norges strategi för e-delivery.
  • Få mer kunskap om TOOP (The only once principal) som är ett EU-projekt av strategisk betydelse för EU:s framtida arkitektur.

Pris

Informationsdagen är kostnadsfri (inklusive fika och lunch) för max två deltagare per organisation. Men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt något annan i organisationen.

Tid och plats

  • Torsdag den 7 juni klockan 10.00–16.30 (kaffe och smörgås serveras kl. 09.30).
  • Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm.

Kontakt

Senast uppdaterad: