Frukostseminarier

Nästa tillfälle

25 oktober Anmälan Platser kvar
29 november Anmälan Platser kvar

25 oktober: Minska onödig efterfrågan utifrån målgruppens perspektiv

Onödig efterfrågan kan beskrivas som misslyckade interaktioner ur målgruppens perspektiv, mellan myndigheten och personer eller företag som har ett ärende hos myndigheten. Det kan till exempel vara att en person återkommer med frågor fastän att hen redan borde ha fått den efterfrågade informationen.

Under seminariet berättar ESV:s utredare Bo Henriksson mer om onödig efterfrågan och ger en övergripande beskrivning av ett forskningsförankrat metodstöd för att identifiera och minska onödig efterfrågan. Han tar också upp ett exempel från en myndighet som arbetat med metoden. Bo Henriksson berättar även om hur vi utgår från metoden i ESV:s utvecklingsprogram Effektivare service, som startar i januari 2019.

29 november: Ändrade krav på avgiftssamråd

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 om ändringar i avgiftsförordningen (1992:191). Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 och innebär att myndigheterna som huvudregel ska samråda med ESV vart tredje år, i stället för som nu, varje år. Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift. Möjligheten för ESV att medge undantag från samrådsskyldigheten begränsas.

ESV har arbetat med att ta fram förslag till ändrade föreskrifter med anledning av förordningsändringen. På seminariet kommer Maria Ingelsson och Victoria Nüth att informera om vad förändringarna kan innebära för samrådsprocessen och om det stöd till myndigheterna som ESV håller på att utveckla.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: