Frukostseminarier

Nästa tillfälle

26 april Anmälan Fullbokad

26 april: Hur man arbetar med förändringsledning i praktiken

Under hösten gav ESV ut vägledningen Att leda förändring i offentlig verksamhet. Det är den första svenska publikationen som behandlar förändringsledning med fokus på offentlig sektor.

Vi inleder med att kort presentera innehållet i vägledningen. Därefter berättar Bolagsverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen hur de arbetar med förändringsledning i praktiken.

Under passet diskuterar vi hur vägledningen kan användas och hur man kan hantera de utmaningar som vi möter i våra respektive verksamheter. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor kring såväl vägledningen som om förändringsledning i stort.

Seminariet riktar sig främst till dig som har ansvar för att utveckla offentlig verksamhet, men alla som är intresserade av förändringsledning är välkomna!

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: