Frukostseminarier

Nästa tillfälle

25 mars Anmälan Platser kvar
29 april Anmälan Platser kvar

25 mars: Verktyg för förändringsarbetet

ESV presenterar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket två uppdaterade verktyg att använda i förändringsarbetet.

I vår presentation utgår vi från hela processen för förändringsledning och från praktiska exempel.

På seminariet tar vi även upp följande frågor:

 • Varför behövs en förändringsplan? Vad ska den ha för innehåll?
 • Vad ska analyseras?
 • Vad är bra att tänka på innan man startar en förändringsresa?

Inför seminariet publicerar vi de  två verktygen på webbsidorna för förändringsledning.

29 april: Är den interna styrningen och kontrollen på myndigheterna betryggande?

ESV lämnar varje år en rapport till regeringen som redovisar den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De som omfattas av rapporten är de myndigheter som har regeringens uppdrag att inrätta internrevision och därmed även ska tillämpa Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det sjuttiotal myndigheter som omfattas ska även lämna en bedömning av sin interna styrning och kontroll i sin årsredovisning. Rapporten ska ge regeringen ett underlag för att bedöma om den interna styrningen och kontrollen i de här myndigheterna är betryggande.

Under seminariet berättar vi bland annat om

 • hur regelverket för internrevision och intern styrning och kontroll har efterlevts av myndigheterna
 • hur myndigheterna har bedömt sin interna styrning och kontroll i årsredovisningarna
 • hur den statliga internrevisionen har bedrivits och utvecklats.

Vi kommer även beröra på vilket sätt myndigheterna upplever att pandemin har påverkat verksamheten.  

Annika Alexandersson (projektledare), Patrick Freedman och Tomas Kjerf håller i seminariet.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

 • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30.
 • Med anledningen av coronaviruset anordnar vi frukostseminarierna som webbinarier via Zoom. Vi skickar ut en anslutningslänk till den e-postadress du lämnat i anmälan.
 • Antalet platser är begränsade, även när det bara blir ett videomöte.
 • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15 när seminariet äger rum i våra lokaler.
 • ESV förbehåller sig rätten att ställa in frukostseminarier vid få anmälningar.
 • Seminarierna är kostnadsfria, men om seminariet hålls i ESV:s lokaler och du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt