Frukostseminarier

Nästa tillfälle

30 augusti Anmälan Fullbokad
27 september Anmälan Fullbokad

30 augusti: TBM - ett gemensamt ramverk för att följa it-kostnader

ESV har sedan 1,5 år arbetat med Technology Business Management (TBM) som är ett ramverk för att följa it-kostnader.

I ESV:s regleringsbrev för 2017 fick ESV i uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter implementera ramverket. Arbetet pågår fortfarande hos fler av myndigheterna och representanter från Försäkringskassan, Bolagsverket och Migrationsverket delar under seminariet med sig av sina erfarenheter från implementeringen.

Annat vi tar upp under seminariet:

  • Ramverket – sortering av kostnader som gör det möjligt att på sikt jämföra it-kostnader
  • Säkerhetsfrågor och it-stöd
  • Enhetligt tolkning av ramverket

Seminariet riktar sig främst till dig som arbetar med ekonomi och it men alla som är intresserade är välkomna!

27 september: Att förebygga och hantera påverkansförsök

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har under 2017 publicerat en uppdaterad version av handboken "Att förebygga och hantera påverkansförsök". Enligt BRÅ:s definition av otillåten påverkan finns påverkansformerna trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption. Syftet med handboken är att presentera åtgärder för hur organisationer kan förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken baserar sig på 45 000 enkätsvar och 140 djupintervjuer.

Johanna Skinnari, projektledare på BRÅ för att ta fram handboken, har lång erfarenhet av arbetet med den här typen av frågor. Hon kommer att berätta om åtgärder som går att vidta på strategisk nivå, bland annat organisationskultur och verksamhetens roll i arbetet mot otillåten påverkan. Samt åtgärder som kan vidtas på operativ nivå.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: