Frukostseminarier

Nästa tillfälle

25 april Anmälan Platser kvar

25 april: Redovisning av den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll

ESV ska årligen lämna en redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. På frukostseminariet berättar vi om vilka slutsatser ESV har rapporterat till regeringen från redovisningen för 2018. Rapporten ska ge regeringen de underlag som behövs för att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är betryggande, och om den statliga internrevisionen fungerar väl.

Seminariet vänder sig till dig som ansvarar för att bereda myndighetsledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen eller är internrevisor på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Mer information om den årliga rapporteringen

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: