ESV:s framtida stöd – intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

24 oktober Anmälan Platser kvar

Hur bör ESV:s stöd i frågor som rör intern styrning och kontroll se ut? Från den 1 januari 2019 gäller ett nytt regelverk för de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Mot den bakgrunden ser ESV över sitt stöd till myndigheterna. På seminariet diskuterar vi hur det reviderade stödet ska se ut och vilka områden som ESV särskilt bör prioritera.

Målgrupp

Medarbetare med ansvar för intern styrning och kontroll på myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll (så kallade internrevisionsmyndigheter).

Tid och plats

Onsdag den 24 oktober 2018 klockan 10–12 i ESV:s lokaler i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 09.30.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt

Senast uppdaterad: