Årets talare

Gabriella Ahlström, moderatorTalare 1

Gabriella Ahlström är en prisbelönt moderator och författare med mångårig erfarenhet av större konferenser, paneldebatter, seminarier, workshoppar och fördjupande samtal. Hon har även en bakgrund som samhälls- och kulturjournalist.

 

Clas Olsson, generaldirektör, ESVTalare 2

Clas Olsson är generaldirektör för ESV sedan 2017 och har lång erfarenhet av ekonomistyrningsfrågor, bland annat från sina tidigare roller som chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet och chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Han leder även Delegationen för kommunal ekonomi i balans.

Talare 3Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan

Jenny Madestam forskar om ledarskap inom den offentliga sfären och i politiken, vilket är ett högaktuellt ämne i svensk politik med rådande parlamentariska läge. Hon syns ofta som politisk kommentator i media och har en bakgrund som lektor på Södertörns högskola och statsvetare på Stockholms universitet där hon doktorerade 2009.

Talare 4Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör, Arbetsgivarverket

Christina Gellerbrant Hagberg har bred erfarenhet av statlig förvaltning och har tidigare varit Rikskronofogde och generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Hon ser rollen som statligt anställd som ett hedersuppdrag och arbetar för utveckling och effektiva organisationer utan att tumma på rättssäkerheten.

Talare 5Mikael Westberg, särskild utredare för utredningen av inrättande av Utbetalningsmyndigheten

Mikael Westberg är domarutbildad jurist och har tidigare utrett och föreslagit ett nytt premiepensionssystem och en ny huvudman för premiepensionens fondtorg. Han har även arbetat som rättschef på Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och har erfarenhet av arbete på Justitiedepartementets grundlagsenhet.

Talare 6Eva Lindblom, chef för enheten för korrekta utbetalningar, ESV

Eva Lindblom har arbetat på ESV sedan 2013 och är numera chef för enheten för korrekta utbetalningar. Eva har lång erfarenhet av ekonomisk styrning och från socialförsäkringsområdet, bland annat från Regeringskansliet och Riksrevisionen.

 

Talare 7Jakob Hellman, enhetschef på avdelningen för innovationsledning, Vinnova

Jakob Hellman ansvarar för verksamhetsområdet Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Han har lång erfarenhet av att arbeta med innovationsfrågor i offentlig sektor, både i olika roller på Vinnova och som innovationschef för Stockholms läns landsting. Han har även arbetat i näringslivet samt i Regeringskansliet. Jakob är statsvetare från Uppsala universitet.

Talare 8Jon Simonsson, ordförande, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)

Jon Simonsson har tidigare arbetat som chef och huvudman för innovation, forskning och kapitalförsörjning på Näringsdepartementet, samt som chef för regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet. Han har även lång erfarenhet från privat sektor, bland annat som entreprenör och vd. Han är civilingenjör i industriell ekonomi i grunden och har även studerat vid Harvard Business School.

Talare 9Claes Peyron, nordenchef, Universum

Claes Peyron har arbetat med employer branding på Universum sedan 2010 och i sin roll ger han råd till organisationer om hur de kan stärka sina arbetsgivarvarumärken för att säkra nuvarande och framtida kompetensbehov. Han är också en regelbunden talare på olika konferenser. Peyron har en bakgrund som vd för strategi- och marknadsföringsbyrån Marketing Clinic samt flera år i ledande befattningar inom it- och mediasektorn.

Talare 10Katju Holkeri, finansråd vid avdelningen för utvecklandet av statsförvaltningen i Finansministeriet

Som avdelningschef ansvarar Katju Holkeri bland annat för Finlands öppna förvaltning, ledarskapsutveckling, kunskapsstyrning, övergripande styrningspolicy, och internationellt samarbete. Hon är också nationell kontakt för Open Government Partnership i Finland.

Talare 11Francisca Hoyer, strategisk programledare, AI Sweden

Francisca Hoyer har en doktorsexamen från Uppsala universitet där hon forskade på hur människor i det förflutna hanterade betydande förändringar som globaliseringen. I sin nuvarande roll fokuserar hon på naturlig språkförståelse och hur språkteknologi kan stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

Talare 12Sven-Olof Junker, utredare, ESV

Leder sedan 2019 ESV:s datalabb som ska stimulera innovationsarbete på hela ESV och främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur i hela staten. Ett fokus ligger på att ta fram prototyper för nya former av AI-baserade analys- och beslutsstöd i förvaltningen. Flera applikationer har tagits fram för testning och utvärdering via datalabbets webbplats.

Talare 13Emma Wallerö, datalingvist, ESV

Det senaste tillskottet i ESV:s datalabb som i våras blev färdig med sina masterstudier i språkteknologi vid Uppsala universitet. Hennes examensarbete skrevs i samarbete med ESV och handlade om möjligheterna att maskinellt klassificera anslagsvillkor från regleringsbreven som styrande eller inte. I datalabbet leder hon flera utvecklingsprojekt med AI-baserade språkmodeller.

Talare 14Kristin Lilieqvist, utredare, ESV

Kristin Lilieqvist är statsvetare och nationalekonom med inriktning på styrning av offentlig sektor. Hon har tidigare jobbat på Innovationsrådet och har haft en rad olika roller på Skatteverket med fokus på strategisk styrning, verksamhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och bemötandefrågor. På ESV arbetar Kristin bland annat med innovation, förändringsledning, jämställdhetsbudgetering, rättslig kvalitetsuppföljning och AI-projekt kopplade till ESV:s datalabb.

Helen Forslind, utredare, ESVTalare 15

Helen Forslind har doktorerat i nationalekonomi vid Linköpings universitet och arbetar som utredare på ESV. Hon arbetar bland annat med effektivitetsanalyser, att erbjuda stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering samt utbilda i konsekvensutredning. Hon har tidigare arbetat på Finansdepartementets budgetavdelning, där hon ansvarade för jämställdhetsbudgeteringen.

Talare 16Siduri Poli, serieentreprenör, investerare och författare

Siduri Poli är en prisbelönt serieentreprenör, investerare och författare med kunskap om hur man behöver koppla innovation och ny teknik till demokrati och inkludering för att driva utvecklingen framåt. Hon är medgrundare till Changers Hub, som är en av Sveriges största entreprenörshubbar med över 1 800 medlemmar. Hon är också van vid att vara keynote-talare och har hållit två TEDx-talks. Foto: Daniela Spiroska.

Kontakt