Vad krävs för att lyckas med förändringar?

Att effektivisera förvaltningen är tätt sammankopplat med förmågan att hantera förändringar och uppnå önskad nytta. På spåret diskuterar tre myndighetschefer från olika verksamheter sina erfarenheter av att styra förändringsarbete.

Möjligheten att driva förändring med gott resultat kan påverkas av flera olika faktorer, till exempel extern styrning, uppsatta mål och organisationskultur. Hur en organisation hanterar utmaningarna påverkar ofta hur väl man lyckas med förändringsarbetet.

– Spåret riktar sig framför allt till chefer och andra förändringsledare som vill få inspiration och information om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra förändringar på ett lyckat sätt. Men det är egentligen relevant för alla som berörs av en förändring i sin organisation, säger Elisabeth Perntz, utredare på ESV och spåransvarig.

Gemensamma erfarenheter från olika verksamheter

Under spåret diskuterar myndighetscheferna från CSN, Försvarsmakten och Revisorsinspektionen sina erfarenheter av att styra förändringsarbete. Trots att verksamheterna har olika inriktning har de många liknande erfarenheter.

En framgångsfaktor som förändringsledare är att hålla bilden levande i organisationen av vart man vill att verksamheten ska komma. Det gäller även om myndigheten är styrd mot väldigt detaljerade mål. För att lyckas med det är det viktigt att arbeta med organisationskulturen. Det handlar både om att skapa förutsättningar för en inkluderande gemensam miljö för alla medarbetare och ett ledarskap som kan bidra till att driva förändringar.

– Det ska bli intressant att få lyssna mer på de samlade erfarenheterna och diskutera utmaningarna myndigheterna står inför för att driva förändringsarbete. Utmaningarna är likartade, även om verksamhetsinriktning, storlek och geografisk spridning är olika, säger Jolanta Feliga, utredare på ESV och spåransvarig.

Kontakt

Senast uppdaterad: