DIGG – ny myndighet för digital förvaltning

Den 1 september startade Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av den offentliga sektorn. På spåret får du veta mer om motiven bakom att samla digitaliseringsfrågorna i en myndighet och vilket fokus DIGG har den första tiden.

DIGG ska ha rollen som expert, metod- och kunskapsstöd i förvaltningsgemensamma frågor som rör digital verksamhetsutveckling och som kan vara till nytta för hela den offentliga sektorn. Därmed får Sverige en myndighet med ett övergripande ansvar för den digitala förvaltningen och den nationella digitala infrastrukturen.

– DIGG är en efterlängtad myndighet och förväntningarna är stora. Det ska bli intressant att höra hur de tänker förvalta och utveckla verksamheten som gått över från andra myndigheter och vilka nya områden de prioriterar, säger Eva Lindblom, som är ESV:s moderator under spåret.

Få en inblick i arbetet bakom och arbetet framåt

Malin Bohlin, departementsråd på Regeringskansliet, inleder med att berätta om tankarna och motiven bakom regeringens beslut att starta en ny myndighet med ansvar för digitaliseringsfrågorna. Bengt Kjellson berättar om sitt arbete att som särskild utredare inrätta den nya myndigheten. Därefter kommer Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, att tala om hur hon ser på sitt uppdrag och myndighetens fokus under hösten.

– Spåret avslutas med ett samtal om vilka förväntningar som finns på den nya myndigheten och vilka utmaningar som hela den offentliga sektorn står inför i vårt gemensamma arbete för att skapa en än mer digital, effektiv och ändamålsenlig förvaltning, säger Eva Lindblom.

Kontakt

Senast uppdaterad: