Program ESV-dagen 2021

09.30. Välkomna till ESV-dagen 2021

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Elisif Elvinsdotter, moderator

09.45. Samhällstrender för framtiden

Ulf Melin, professor i informatik, Linköpings universitet

Vilka blir de mer långsiktiga samhällsförändringar som pandemin och andra trender skapar, och hur hanterar vi dem? Utifrån sin forskning ger Ulf Melin sin syn på vilka krav på organisering, ledarskap, regler och digitala verktyg som behövs i arbetslivet och i samhället i stort.

10.15. Ny nationell styrning av en jämlik hälso- och sjukvård?

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Göran Stiernstedt, styrelseordförande Karolinska Institutet

Under pandemin har sjukvårdens kapacitet satts på prov. Sverige står också inför fortsatt stora utmaningar, bland annat med en allt äldre befolkning. Med bakgrund som läkare och erfarenhet från olika ledande positioner diskuterar Jean-Luc af Geijerstam och Göran Stiernstedt den nationella hälso- och sjukvårdens framtida styrning och organisering.

11.00 Paus

11.20 Datadriven utveckling vässar förvaltningen

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG och Claire Ingram Bogusz, lektor vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet

Den digitala mognaden har tagit ett kliv framåt under pandemin, men utifrån internationella jämförelser kan Sverige fortfarande bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Anna Eriksson och Claire Ingram Bogusz ger sina perspektiv på hur en mer datadriven offentlig sektor kan hjälpa oss att anta den utmaningen.

12.00 Lunchpaus

13.00 En effektiv nystart

Karolina Larfors, Sven-Olof Junker och Jolanta Feliga, utredare, ESV

ESV lyfter tre områden som kan bidra till en nystart i staten och en effektivare förvaltning:

  • Hur har den ekonomiska styrningen i staten utvecklats och vilka utmaningar står den inför?
  • På vilka sätt kan ESV:s datalabb bidra till nya innovativa analys- och beslutsstöd i statsförvaltningen?
  • Varför är förändringsledning så viktigt och hur bidrar ESV?

14.00 Fika

14.30 Hur kan världen växa igen?

Mustafa Can, journalist och författare

Pandemin påminner om hur sköra vi människor är när naturen blåser på oss. Men när sårbarheten är gemensam uppstår en global känsla av ett ”vi” där världen blir en gemensam by. Människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden och har ett behov av att samverka oavsett landgränser, hudfärg, religion, ideologi, ålder, kön eller sexuell läggning.

15.10 Avslutning

Clas Olsson, generaldirektör ESV

Kontakt