Program ESV-dagen 2021

Mer information om programpunkterna kommer inom kort.

09.30. Välkomna till ESV-dagen 2021

Clas Olsson, generaldirektör ESV, och Elisif Elvinsdotter, moderator

09.45. Samhällstrender för framtiden

Ulf Melin, professor i informatik, Linköpings universitet

10.15. Ny nationell styrning av en jämlik hälso- och sjukvård?

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Göran Stiernstedt, styrelseordförande Karolinska Institutet

11.00 Paus

11.20 Datadriven utveckling vässar förvaltningen

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG och Claire Ingram Bogusz, lektor vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet

12.00 Lunchpaus

13.00 En effektiv nystart

ESV lyfter några aktuella områden som bidrar till en nystart i staten och en effektivare förvaltning.

14.00 Fika

14.30 Hur kan världen växa igen?

Mustafa Can, journalist och författare

15.10 Avslutning

Clas Olsson, generaldirektör ESV

Kontakt