Lokalförsörjning – mer än bara en kostnadsfråga

Under seminariet diskuterar vi hur myndigheterna är lokaliserade ur både ett nationellt och regionalt perspektiv. Bland annat utgår vi från den information om lokaler som myndigheterna årligen skickar in till ESV.

– Vi kommer bland annat att titta på hur myndigheternas lokalareor och hyror har förändrats över tid, och hur lokalerna är fördelade på läns- och kommunnivå. Vi tittar också närmare på om statens lokalinnehav är överrepresenterat i storstäderna, och om den geografiska placeringen skiljer sig åt mellan olika myndighetsgrupper, säger Bo Stoltz, avdelningschef på ESV, som är moderator på seminariet.

Bo Stoltz berättar mer om seminariet.

Under seminariet delar ett par myndigheter med sig av sina erfarenheter av att omlokalisera verksamheten, och vilka möjligheter och utmaningar som är förenade med att byta lokaler, stad eller region. Det kan vara frågor som hur man hittar ändamålsenliga lokaler och hur en flytt påverkar möjligheten att rekrytera.

Du kommer även att kunna ställa egna frågor efter seminariet.

Kontakt

Senast uppdaterad: