Framtidens ekonomiska rapportering

Seminariet fokuserar på redovisnings- och uppföljningsfrågor och vänder sig till alla som arbetar med att ta fram myndighetens årsredovisning och budgetunderlag, eller använder informationen i dokumenten.

– Vi vill få deltagarnas synpunkter på hur myndigheternas ekonomiska rapportering bör utformas i framtiden. Under seminariet kommer vi att diskutera konkreta frågor som kan komma att påverka utvecklingen av processerna för den ekonomiska informationen i staten, säger Lena Malmqvist, enhetschef på ESV, som ansvarar för seminariet.

Lena Malmqvist berättar om möjligheterna att påverka framtidens ekonomiska rapportering.

Utgångspunkten för diskussionerna är ESV:s vision för en effektivare och mer ändamålsenlig budget- och årsredovisningsprocess, för såväl myndigheterna som ESV och Finansdepartementet. Ambitionen är att förenkla inrapporteringen, göra informationen mer lättillgänglig och kvalitetssäkrad samt skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt. Visionen utgår från ESV:s slutsatser i regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för myndigheter att lämna in årsredovisningar digitalt.

Kontakt

Senast uppdaterad: