Erfarenhetsutbyte mellan mindre myndigheter

Det är en utmaning för mindre myndigheter att arbeta strukturerat med verksamhetsutveckling och it- och informationssäkerhet. Många medarbetare behöver också hantera flera olika roller samtidigt. Under seminariet får deltagarna knyta kontakter med andra som står inför samma utmaningar och dela erfarenheter och lösningar med varandra.

Hur arbetar man strukturerat med verksamhetsutveckling och säkerhetsfrågor när man inte har egna resurser? Hur ska medarbetare som måste hantera flera olika roller samtidigt prioritera mellan dem? Det är några frågor som mindre myndigheter brottas med, enligt en enkät som ESV genomfört.

– Seminariet är en möjlighet att knyta kontakter med andra som också försöker lösa de här frågorna. Den här typen av erfarenhetsutbyte är efterfrågat ute på myndigheterna, det har vi bland annat sett när vi arbetat med så kallade kundresor för att lära känna våra målgrupper bättre, säger Anna Ahlgren, chefsjurist på ESV och seminariets moderator.

Anna Ahlgren berättar om seminariet.

Fokus på diskussioner i mindre grupper

Under seminariet får deltagarna bidra med sina egna erfarenheter. Fokus ligger på att diskutera utmaningar och lösningar i mindre grupper, och hjälpa varandra att se hur man kan arbeta proaktivt och strategiskt inom dessa områden.

En intressant fråga är till exempel vad utmaningarna med dubbla roller innebär för rekryteringen. Ska mindre myndigheter rekrytera specialister med utförarkompetens eller generalister med beställarkompetens?

– Jag hoppas vi kan ge varandra inspiration, energi och nya idéer att ta med sig hem till den egna myndigheten. Och diskutera vilka incitament och framgångsfaktorer som finns för att lyckas med de här utmaningarna och samtidigt hinna med den löpande verksamheten, säger Anna Ahlgren.

Kontakt

Senast uppdaterad: