Allt du vill veta om effektivisering men aldrig vågat fråga

Under seminariet diskuterar vi förväntningar, framgångsfaktorer och fallgropar för myndigheternas effektivisering. Vad är Finansdepartementets syn på effektivisering? Hur styr man effektiviseringsinsatser? Upplägget bygger till stor del på att deltagarna är aktiva och styr innehållet genom att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter.

Det ingår i varje myndighets uppgift och ansvar att hushålla väl med statens medel, och ingen kan räkna med att i framtiden få mer resurser. Samtidigt ökar medborgarnas förväntningar. Därför bör alla myndigheter sträva mot att effektivisera verksamheten, vilket är ett arbete som aldrig blir färdigt.

– Seminariet vänder sig till alla som arbetar med effektivisering i staten, oavsett erfarenhetsnivå. Vi hoppas kunna bidra till att ge deltagarna mod att börja, tålamod att orka och kraft att följa upp och säkerställa att effektiviseringen ger resultat, säger Eva Lindblom, ESV, som är moderator på seminariet.

Deltagarna har stora möjligheter att själva styra innehållet genom att ställa frågor i appen ”ESV möten”, men även genom att bidra med egna erfarenheter.

Eva Lindblom berättar om seminariet.

Olika perspektiv på effektivisering

Som utgångspunkt för frågor och diskussion kommer representanter för Kriminalvården, Finansdepartementet och ESV att ge olika perspektiv på effektivisering:

  • Anita Björk, enhetschef på Kriminalvården, berättar om deras arbete med att på ett mer systematiskt sätt identifiera och realisera den effektiviseringspotential som finns inom myndigheten, bland annat genom att identifiera kostnadsdrivande faktorer i verksamheten.
  • Representanter från Finansdepartementet berättar om departementets syn och förväntningar på myndigheterna när det gäller effektiviseringar och att förverkliga regeringens politik.
  • Ami Keita Jansson, utredare på ESV, berättar om ESV:s stöd för effektivisering, som beskriver olika steg i ett effektiviserings- och förändringsarbete.

Kontakt

Senast uppdaterad: