Resultaten i staten: hur AI kan driva innovation

Flera myndigheter använder redan artificiell intelligens (AI) som stöd i verksamheten. Samtidigt ökar behovet av att testa och integrera nya AI-modeller bredare i förvaltningen. Under seminariet diskuterar vi möjligheter och utmaningar med att skapa nya analys- och beslutsstöd med hjälp av AI och maskininlärning.

Seminariets utgångspunkt är ESV:s projekt Resultaten i staten: ett datalabb med stöd av AI, som drivs tillsammans med forskare vid KTH, RISE och Uppsala universitet. Syftet är att främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur i förvaltningen och skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i förvaltningen. ESV välkomnar även andra myndigheter att delta i arbetet.

– Seminariet vänder sig till alla som jobbar med innovation eller stora datamängder och ser utvecklingsmöjligheter i hur vi hanterar data. Ambitionen är att vi ska börja diskutera hur vi kan dra nytta av AI för att hitta nya former för kvalitets- och utvärderingsarbete, säger Svenne Junker, utredare på ESV och ansvarig för seminariet.

Svenne Junker berättar om seminariet.

Möjligheter och utmaningar

Under seminariet lyfter vi olika perspektiv på AI – både utifrån vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar man behöver tackla:

  • Henrik Boström, professor på KTH, förklara vilka tekniska möjligheter som finns för att integrera AI, och framför allt maskininlärning, för att skapa innovation i förvaltningen.
  • Paula Fagerlund, chef för Digitalt Innovationscenter på Arbetsförmedlingen, berättar om hur de jobbar med datadriven styrning.
  • Peter Höglund, utredare ESV, reflekterar över risker och möjligheter med att använda AI för att göra automatiska BNP-prognoser.

Seminariet avslutas med en gemensam paneldiskussion.

Kontakt

Senast uppdaterad: