Program ESV-dagen 2019

8.30 Registrering

Kaffe med smörgås

9.30 Välkommen till ESV-dagen 2019

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Niklas Ekdal, moderator

9.40 Myndigheter att lita på

Bo Rothstein, professor i statskunskap, grundare av Quality of Government-institutet, Göteborgs universitet

Från att under tidigt 1800-tal ha präglats av en förhållandevis omfattande korruption är Sverige numera ett land där invånarna i hög utsträckning litar på de offentliga organisationerna. Tillsammans med en välfungerande demokratisk process är en statsförvaltning som kännetecknas av likabehandling och opartiskhet centrala faktorer för att nå dit. Vad ligger bakom den utvecklingen och vilka utmaningar har vi framför oss?

10.10 Att förverkliga visioner och strategier

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

För att hålla visioner och strategier levande behöver myndigheter vara uthålliga och öppna för att möta omvärldens förändringar. Socialstyrelsen har tagit fram en färdplan som förankrar strategin i det dagliga arbetet, och har hittat sätt att få kraft och energi att driva arbetet framåt. Men hur skapar man sådana förutsättningar för långsiktig utveckling i praktiken?

10.30 Fika

11.00 Det ekonomiska läget och trender i ekonomin

Magdalena Andersson, finansminister

De offentliga finanserna är i grunden starka men regeringens prognoser visar att den ekonomiska tillväxten mattas av under 2019. Sverige står också inför flera olika utmaningar, bland annat en åldrande befolkning och ökande klyftor i samhället. Hur påverkar det den ekonomiska politiken? Programpunkten avslutas med en frågestund där du kan ställa frågor till finansministern via vår app ESV möten.

11.35 Hur antar myndigheterna framtidens utmaningar?

Carin Götblad, regionpolischef, Region Mitt, Marja Lemne, lektor, Södertörns högskola, Clas Olsson, generaldirektör ESV, Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket

Statsförvaltningen står inför flera utmaningar. Sverige har ett historiskt sett ostadigt parlamentariskt läge och står inför en osäker ekonomisk framtid. Hur kan myndigheterna möta den externa utvecklingen och samtidigt hantera aktuella interna styrningsfrågor?

12.10 Är virtuell verklighet något för offentlig sektor?

Emma Ridderstad, vd och grundare, Warpin media

Med virtuell verklighet och förstärkt verklighet (augmented reality) kan du ”byta värld” utan fysisk förflyttning, med hjälp av till exempel ett par anpassade glasögon. Många kommersiella företag använder tekniken på olika sätt redan i dag, men hur kan den offentliga sektorn dra nytta av den? Och hur kommer tekniken påverka våra framtida arbetsplatser?

12.30 Lunch

13.30–16.00 Valbara seminarier

Under eftermiddagen kan du välja att gå på två olika seminarier. Notera att fem seminarier går vid två olika tidpunkter och att ett seminarium bara går en gång. OBS! Platserna på respektive seminarium är begränsade.

13.30 Välj mellan följande seminarier

Erfarenhetsutbyte mellan mindre myndigheter (FULLBOKAT)

Moderator: Anna Ahlgren, ESV

Under seminariet diskuterar vi hur mindre myndigheter kan arbeta med verksamhetsutveckling, it- och informationssäkerhet samt utmaningar för medarbetare som har flera olika roller samtidigt. Hur vet vi att vi gör rätt saker? På rätt sätt? Finns det konflikter eller fördelar med att ha olika roller och hur hanterar man dem? Alla deltagare får dela erfarenheter och lösningar med varandra i mindre grupper.

Ledningssystem – hinder eller stöd för verksamheten?

Moderator: Martin Sparr, ESV

Ledningssystem beskriver myndighetsledningens systematiska arbete med att styra och kontrollera verksamheten. I myndighetsförordningen finns bestämmelser om formerna för verksamheten, men vad behövs i praktiken för att myndigheten ska kunna nå sina mål enligt verksamhetskraven? Under seminariet diskuterar vi ledningssystemens funktion och syfte, samt om de beskriver verkligheten och bidrar till att skapa ordning och reda i myndigheten.

Lokalförsörjning – mer än bara en kostnadsfråga

Moderator: Bo Stoltz, ESV

Under seminariet diskuterar vi olika frågor som statliga myndigheter bör ta hänsyn till när de ser över sin lokalförsörjning. Hur väljer myndigheterna sin lokalisering? Hur har myndigheternas lokalareor och hyror förändrats under de senaste åren? Vi tittar också närmare på var i landet statens lokaler finns, och om den geografiska placeringen skiljer sig åt mellan olika myndighetsgrupper.

Allt du vill veta om effektivisering men aldrig vågat fråga

Moderator: Eva Lindblom, ESV

Under seminariet berättar Finansdepartementet om sitt arbete med att styra myndigheternas effektiviseringsinsatser. Vi diskuterar även hur myndigheterna själva kan effektivisera verksamheten. Du kommer också att kunna ställa egna frågor till representanter från Finansdepartementet, ESV och andra myndigheter med erfarenheter av effektiviseringsarbete.

Resultaten i staten: hur AI kan driva innovation (FULLBOKAT)

Moderator: Svenne Junker, ESV

Flera myndigheter använder redan artificiell intelligens (AI) som stöd i verksamheten. Samtidigt ökar behovet av att testa och integrera nya AI-modeller bredare i förvaltningen. Under seminariet diskuterar vi hur AI-innovation kan förbättra resultatredovisning, konsekvensanalys och utredningskvalitet i staten. Utgångspunkten är ett nytt ESV-projekt där intresserade myndigheter bjuds in att delta.

Framtidens ekonomiska rapportering (FULLBOKAT)

Moderator: Lena Malmqvist, ESV

Arbetar du med att ta fram myndighetens årsredovisning eller budgetunderlag eller använder du informationen i dokumenten? Passa då på att vara med och påverka hur vi kan förenkla inrapporteringen, göra informationen mer lättillgänglig och skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt. Under seminariet diskuterar vi hur myndigheternas ekonomiska rapportering bör utformas i framtiden.

14.30 Fika

15.00 Välj mellan följande seminarier

Framtidens ekonomiska rapportering (FULLBOKAT)

Ledningssystem – hinder eller stöd för verksamheten?

Lokalförsörjning – mer än bara en kostnadsfråga

Allt du vill veta om effektivisering men aldrig vågat fråga

Resultaten i staten: hur AI kan driva innovation (FULLBOKAT)

16.10 Hållbara samarbeten

Katarina Blom, psykolog

Alla medarbetare har ett eget ansvar för att vara med och skapa en positiv arbetsmiljö och bidra till ett effektivt samarbete. Vad kan forskningen lära oss om vilka praktiska verktyg man kan använda i vardagen för att uppmärksamma det som får en själv och andra att må bättre, samt för att öka prestationsförmågan och motståndskraften mot stress och andra motgångar?

16.55 Summering av dagen

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Niklas Ekdal, moderator

17.00 Avslutning

Mingel med lätt förtäring.

Kontakt

Senast uppdaterad: