ESV-dagen 2020

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. ESV planerar att genomföra årets konferens den 15 oktober. I år fokuserar vi på den statliga styrningen med utgångspunkt i hur förvaltningen har hanterat coronakrisen. ESV-dagen riktar sig bland annat till dig som är verksamhetsutvecklare, controller, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Morgondagens statsförvaltning – lärdomar från coronakrisen

Clas OlssonPå ESV-dagen brukar aktuella styrningsfrågor stå i centrum. I år är det svårt att förbise coronakrisen som är en av de största utmaningarna i modern tid för den svenska förvaltningen. Pandemin har påverkat hela samhället i grunden. De totala effekterna på liv, leverne och ekonomi är omfattande och den offentliga sektorn har snabbt fått ställa om för att hantera situationen.

Under konferensen lyfter vi olika faktorer som påverkar regeringens och myndigheternas styrning och krishantering. Vad har förvaltningen lärt sig av tidigare kriser? Kan man ta fram pålitliga beslutsunderlag när förutsättningarna ständigt förändras? Hur samarbetar man på bästa sätt i ett så komplext system som den offentliga förvaltningen? Ett särskilt fokus ligger på vilka lärdomar vi kan ta med oss i förberedelserna för framtiden.

Huvudprogrammet är inriktat på de högaktuella erfarenheterna från förvaltningens hantering av coronakrisen. Men det kommer också att finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i form av olika rundabordssamtal.

ESV följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Min förhoppning är dock att vi kan genomföra ESV-dagen under någorlunda normala former, så att vi får en givande dag som bidrar till att vi tillsammans kan utveckla den statliga förvaltningen. I så fall ses vi den 15 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre!

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Kontakt