ESV-dagen 2019

Den 15 oktober 2019 samlades omkring 700 personer på ESV-dagen för att nätverka och lyssna på intressanta föreläsningar på temat ”Med fokus på styrning”. Dagen bjöd på flera styrningsperspektiv med inriktning på bland annat tillit, teknik och samarbete.

Styrningsfrågorna stod i centrum på ESV-dagen 2019, både i det gemensamma programmet och genom olika infallsvinklar i de sex valbara seminarierna som till stor del var inriktade på dialog och erfarenhetsutbyte. Förmiddagens program webbsändes och går att titta på i efterhand.

Clas OlssonClas Olsson, generaldirektör ESV, hälsar välkommen till ESV-dagen 2019.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Konferensen riktar sig till bland annat dig som är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Kontakt

Senast uppdaterad: