ESV-dagen 2018

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Du kanske är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet. ESV-dagen 2018 äger rum den 16 oktober på City Conference Center, Folkets hus i Stockholm.

Styrning på stadig grund

I år står styrningsfrågorna i centrum på ESV-dagen. Vi tittar bland annat närmare på hur olika sätt att styra kan bidra till den offentliga sektorns möjligheter att leverera effektiv samhällsservice. För att lyckas med det är det viktigt att styrningen bygger på en stadig grund som består av flera olika delar: gemensamma värderingar, en ansvarsfull tjänstemannaroll, tillit mellan beslutsfattare och tjänstemän samt förtroende från medborgarna.

Men att förvaltningen står på en stadig grund är ingen självklarhet. Vi behöver hjälpas åt på alla nivåer i den offentliga sektorn för att försäkra oss om att det fortsätter vara så. Inte minst genom att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att träffas och diskutera den verklighet som förvaltningen har att förhålla sig till i dag. Under konferensen får du ta del av aktuella föreläsningar och exempel från offentlig sektor samt utbyta erfarenheter med andra kollegor som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling.

Välkommen till City Conference Centre, Folkets Hus i Stockholm den 16 oktober!

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Kontakt

Senast uppdaterad: