ESV-dagen

Den 13 oktober 2021 samlades över 300 kollegor från statsförvaltningen digitalt på ESV-dagen för att diskutera vilka erfarenheter från coronapandemin som vi tar med oss in i ”det nya normala”. Några återkommande teman var digitalisering, samarbete, och gemensamma lösningar.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Konferensen riktar sig till bland annat dig som är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Kontakta oss om du vill ta del av presentationsbilderna från årets konferens. 

Kontakt