ESV-dagen 2019

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Du kanske är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Med fokus på styrning

På ESV-dagen står aktuella styrningsfrågor i centrum. En utgångspunkt för årets konferens är olika utmaningar statsförvaltningen står inför. Hur kan vi myndigheter möta samhällsutvecklingen och samtidigt hantera aktuella interna styrningsfrågor, som att hålla våra visioner och strategier levande i vardagen, dra nytta av teknikutvecklingen och skapa en positiv arbetsmiljö för medarbetarna?

Tillit till myndigheterna är en aktuell fråga ur flera olika perspektiv. Tillitsbaserad styrning diskuteras flitigt och vissa undersökningar antyder att allmänhetens förtroende för den offentliga sektorn börjar bli naggat i kanten. I år tar vi en titt i backspegeln för att se hur tilliten till den svenska förvaltningen utvecklats sedan 1800-talet. Vi får även besök av finansminister Magdalena Andersson och du kommer kunna ställa frågor till henne via vår app ESV möten.

På eftermiddagen får du välja bland ett antal parallella seminarier som bland annat bjuder på workshoppar och exempel från offentlig sektor inom områdena effektivisering, lokalförsörjning och ledningssystem. Dagen avslutas sedan med tankar om hur vi kan hjälpa varandra att både må och prestera bättre på jobbet.

Jag är övertygad om att det blir en inspirerande dag för erfarenhetsutbyte, och hoppas att vi ses den 15 oktober på City Conference Centre, Folkets Hus i Stockholm!

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Kontakt

Senast uppdaterad: