ESV-dagen 2021

Årets ESV-dag går av stapeln den 13 oktober. I år kommer vi att träffas digitalt för att bland annat diskutera olika förändringar som statsförvaltningen står inför med anledning av erfarenheterna från coronapandemin, den alltmer datadrivna utvecklingen och andra trender i samhället. Programmet släpper vi innan sommaren då anmälan öppnar.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Konferensen riktar sig till bland annat dig som är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

Kontakt