Erfarenhetsutbyte om anläggningstillgångar

Nästa tillfälle

8 oktober Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Redovisningsansvariga eller redovisningshandläggare på myndigheter.  

Förkunskaper

Du ska ha genomgått ESV:s webbutbildning Redovisning av anläggningstillgångar och därmed ha grundläggande kunskaper inom området.

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med redovisning av anläggningstillgångar på en myndighet.

Mål med erfarenhetsutbytet

Deltagarna ska få möjlighet att lära av varandra genom att utbyta erfarenheter om specifika svårigheter och utmaningar med att redovisa anläggningstillgångar.

Program

Programmet planeras utifrån praktiska exempel från deltagarna samt utifrån frågor som kommit in till ESV. Ett pass är redan bestämt och det kommer att handla om immateriella anläggningstillgångar, exempelvis vilka utgifter som ska aktiveras eller kostnadsföras och om agila arbetsmetoder påverkar vad som blir en tillgång. Vi kommer att prata om hur myndigheter arbetar praktiskt med dessa bedömningar.

Erfarenhetsutbytet bygger på att deltagarna är aktiva och  delar med sig av sina problem och förslag på lösningar. Skicka gärna in frågeställningar du vill att vi tar upp i samband med att du anmäler dig.

Pris

1 500 kronor exklusive moms.

Tid och plats

Torsdag 8 oktober kl. 13–17 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89, plan 6.

Kontakt