Ekonomisk styrning i staten

Nästa tillfälle

28 oktober Anmälan Platser kvar

I en serie webbinarier lyfter ESV fram olika aspekter av den ekonomiska styrningen i samtal med bland andra myndighetschefer och forskare. Utgångspunkten är den rapport som ESV har tagit fram på uppdrag av regeringen, och som redovisar vad den ekonomiska styrningen i staten omfattar, hur den har utvecklats och vilka utmaningar den står inför.

Webbinarerna är kostnadsfria och anordnas i Zoom. Vi skickar ut möteslänken till den e-postadress du lämnat i anmälan en till två dagar innan webbinariet startar.

28 oktober: Internrevision ur professionens och ledningens perspektiv

Internrevisionscheferna Anna Bjurefeldt, Riksgäldskontoret, och Lina Gidlöf, Försäkringskassan ger tillsammans med ESV:s generaldirektör Clas Olsson oss en inblick i den statliga internrevisionen ur professionens och ledningens perspektiv. Webbinariet modereras av ESV:s utredare Karolina Larfors.

Program

  • Internrevision på två myndigheter och hur den bidrar till myndigheternas interna styrning och kontroll – Anna Bjurefeldt och Lina Gidlöf.
  • Ett ledningsperspektiv på internrevision – Clas Olsson.
  • Frågor och diskussion. Moderator: Karolina Larfors.

Tid

Den 28 oktober klockan 09.00–10.00.