Datalabbet resultaten i staten

Nästa tillfälle

19 maj Anmälan Platser kvar

I en serie webbinarier presenterar ESV erfarenheterna från vårt projekt Datalabbet resultaten i staten, där ESV skapat ett webbaserat labb för att analysera och visualisera befintlig data med hjälp av maskininlärning och AI.

Under webbinarieserien berättar vi om erfarenheterna från att utveckla datalabbets fyra applikationer:

  • Förutse BNP, som tillgängliggör data och algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser.
  • Budgetutfall i staten, som visualiserar de öppna data som ESV tillhandahåller.
  • Resultaten i staten, som gör att det blir lättare att söka samband mellan mål och resultat i myndigheternas regleringsbrev och årsredovisningar.
  • Nyckeltal i staten, som tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer anpassat sätt.

Vi diskuterar även relevanta frågeställningar kopplade till att arbeta med maskininlärning och AI.

Vi återkommer med mer information och datum för ytterligare tillfällen.

5 maj: Workshoppar om datalabbets applikationer

Vi presenterar betaversionerna av projektets applikationer. Under fyra workshoppar får du veta mer om hur applikationerna fungerar, testa och labba med funktionerna samt lämna synpunkter som vi kan använda i vårt fortsatta arbete.

Varje workshop är max 55 minuter och du väljer om du vill delta på en eller flera av dem.

Hålltider

  • 09.00 – Förutse BNP
  • 10.00 – Budgetutfall i staten
  • 11.00 – Resultaten i staten
  • 13.00 – Nyckeltal i staten

Anmälan

Anmäl dig till workshopparna

För att administrera din anmälan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, till exempel namn och e-postadress. Uppgifterna sparas som längst till och med januari nästföljande år, förutom ditt namn i deltagarlistan som arkiveras. Dina uppgifter kan även användas för att skicka en utvärdering. Uppgifterna delas med MultiNet Interactive AB som är ett av våra personuppgiftsbiträden. Mer information om ESV:s personuppgiftsbehandling

19 maj: Förutse BNP – styrkor och utmaningar med AI-baserade prognoser

Tillsammans med Henrik Boström, professor i datalogi vid KTH, berättar ESV om erfarenheterna från att utveckla och testa applikationen Förutse BNP och de bakomliggande algoritmerna för att göra prognoser på Sveriges BNP. Under webbinariet diskuterar vi även vilka styrkor och utmaningar det finns med AI-baserade prognoser.

Tid: klockan 10.00–11.30.

Ett par dagar innan webbinariet skickar vi ut en anslutningslänk till den e-postadress du lämnat i anmälan.