Controllerns roll i att skapa incitament och följa upp effektiviseringar

Ta chansen att träffa controllers på andra myndigheter. ESV anordnar en halvdag för controllers i staten.

Målgrupp

Träffen är till för dig som har gått eller går Statens controllerutbildning.

Innehåll

Vi samlas kring ett aktuellt ämne för erfarenhetsbyte och dialog. Ämnet i år fortsätter på effektiviseringstemat ett ämne som ständigt är aktuellt. Vi kommer att ta upp följande:

  • Vad skapar incitament till effektiviseringar hos myndigheter. Vilka inre incitament till effektiviseringar finns hos myndigheter. Vilka yttre incitament finns det, ger till exempel det produktivitetsavdrag som görs i PLO upphov till effektiviseringsarbete, och hur arbetar du som controller?
  • Hur har vi koll på både kostnader och kvalitet när vi effektiviserar? Vi går igenom hur ESV definierar ökad effektivitet, tittar på exempel och tar upp utmaningar samt sätt att hantera dessa. Christine Feuk från Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer för att ge en närmare beskrivning av hur kommun och landsting jobbar med effektivitetsfrågorna. 
  • Vilka nyckeltal är relevanta att använda för att följa upp effektiviseringar. En genomgång av de nyckeltal som finns tillgängliga i Hermes idag samt diskussion kring vilka nyckeltal som är relevanta och hur vi kan arbeta med att utveckla beräkningar av dessa.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr.

Kontakt

Senast uppdaterad: