Controllerdagen – om att mäta effektivitet

Nästa tillfälle

14 oktober Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Seminariet är främst till för dig som har gått eller går Statens controllerutbildning. Det är en möjlighet att träffa controllers på andra myndigheter för erfarenhetsbyte och dialog.

Program

Fokus på årets seminarium är utmaningarna med att mäta och följa upp effektiviseringsinsatser. Målen för en effektivisering ska bygga på hur myndigheten vill förändra verksamheten, framför allt ur perspektiven kostnad, resultat och kvalitet. Men för att man ska kunna följa upp insatserna måste målen vara kopplade till någon form av mätbarhet. Under dagen diskuterar vi tillsammans hur man hittar relevanta mått för att bedöma effektiviteten i den egna verksamheten.

Utgångspunkten för seminariet är ESV:s stöd för effektivisering. Under dagen kommer vi även att diskutera hur vi kan utveckla stödet.

Pris

800 kr inklusive eftermiddagskaffe.

Tid och plats

Den 14 oktober klockan 13–16, Drottninggatan 89.

Kontakt

Senast uppdaterad: