Controllerdagen – Att arbeta med strategier

Målgrupp

Webbinariet är till för dig som arbetar som controller i staten.

Innehåll

Strategier ska bidra till att skapa en långsiktig inriktning och sammanhållen styrning för myndigheten.

Men hur ska man få till ett bra strategiarbete? Vad har strategin för betydelse för att driva verksamheten framåt? Vad finns det för framgångsfaktorer? Hur får vi till en sammanhållen styrning? Det är några av de frågor som vi försöker belysa med programmet i årets controllerdag.

Vi får höra Annika Nordlander Finn, strategiansvarig, och Helena Fredin, verksamhetscontroller, berätta om deras erfarenheter av strategiarbete på Socialstyrelsen.

I grupparbeten och gemensamma diskussioner får vi sedan ta del av era reflektioner och erfarenheter.

Pris

500 kronor.

Tid och plats

  • Den 17 november klockan 13–16.
  • Webbinariet anordnas digitalt via Zoom.
  • Anslut gärna redan klockan 12:50 för gemensamt ”teknikmingel” innan programstart.

Anmälan

  • Du kan kostnadsfritt avboka ditt deltagande till och med den 10 november. Vid avbokning efter det debiterar ESV hela deltagaravgiften.
  • Vi skickar ut anslutningslänken den 15 november till den e-postadress du lämnat i anmälan.
  • Vid för få anmälda erhåller sig ESV rätten att ställa in webbinariet.

Kontakt