Controllerdagen – om tillitsbaserad styrning

Nästa tillfälle

15 oktober Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Träffen är till för dig som har gått eller går Statens controllerutbildning.

Innehåll

Vi samlas kring ett aktuellt ämne för erfarenhetsbyte och dialog. Ämnet i år är tillitsbaserad styrning.

Tillitsbaserad styrning kan tolkas på många olika sätt, och det kan vara värdefullt att utbyta erfarenheter och tankar om hur vi ser på tillit i styrningssammanhang. Under seminariet kommer vi bland annat att genomföra en workshop för att testa hur tillitsbaserad styrning påverkar den nuvarande styrningen. Vi kommer också att gå igenom förändringarna i förordningen om intern styrning och kontroll och titta närmare på vad de innebär.

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras under augusti.

Pris

800 kr inklusive eftermiddagskaffe.

Kontakt

Senast uppdaterad: