Billigare, enklare och bättre inköp med e-handel

Nästa tillfälle

29 augusti Anmälan Platser kvar

ESV bjuder in alla myndigheter till ett heldagsseminarium om e-handel för att få information och inspiration för att förbättra sitt arbete med inköp. Under dagen berättar  myndigheter från ESV:s utvecklingsprogram bland annat om hur de tänkt runt utbildning av beställarorganisationen samt hur de fått gehör för e-handel i myndigheten. Vi diskuterar tillsammans frågor som uppföljning av och nyttor med e-handel. Under dagen kommer det att finnas tillfällen att ställa frågor till de myndigheter som gått utvecklingsprogrammet under våren. Under eftermiddagen hålls ett inspirationspass om nyttorealisering med en extern talare.

Målgrupp

Alla anställda (gärna chefer) i statsförvaltningen som arbetar med e-handel, upphandling, inköp eller ekonomi.

Program

Kl. 9.30 Seminariet börjar

 • ESV inleder dagen med att berätta om utvecklingsprogrammet.
 • Myndigheter berättar bland annat om hur de fått
  gehör i sina organisationer, vilka utmaningar de mött vid införandet av
  e-handel, hur de satt upp utbildningar av beställare samt om framtiden inom
  e-handel. 

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 Eftermiddagspasset börjar

 • Eftermiddagspasset inleds med ett diskussionspass inom olika aktuella områden.
 • ESV informerar om den nya lagen om krav på e-faktura till följd av offentlig upphandling, samt om PEPPOL.
 • Dagen avrundas med ett inspirationspass om nyttorealisering.

Kl. 15.30 Seminariet avslutas

Tid och plats

Onsdag 29 augusti kl. 9.30–15.30 (kaffe från kl. 9:00).
Lokal Manhattan på World Trade Center, Stockholm.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt

Senast uppdaterad: