Billigare, enklare och bättre inköp med e-handel

Nästa tillfälle

31 maj Anmälan Fullbokad

ESV bjuder in alla myndigheter till ett heldagsseminarium om e-handel för att få information och inspiration för att förbättra sitt arbete med inköp. Under dagen berättar ett antal myndigheter från ESV:s utvecklingsprogram om hur de fått bättre kontroll på inköpen och effektiviserat verksamheten med hjälp av e-handel, samt hur arbetet har bidragit till ökad styrning och kontroll på myndigheten.

Tillsammans diskuterar vi även frågor som hur man får till ett förändrat inköpsbeteende i praktiken och vad som är viktigast för att lyckas höja antalet elektroniska beställningar i en myndighet.

Målgrupp

Alla anställda (gärna chefer) i statsförvaltningen som arbetar med e-handel, upphandling, inköp eller ekonomi.

Program

Kl. 9.30 Seminariet börjar

  • ESV inleder dagen med att berätta om utvecklingsprogrammet.
  • Flera myndigheter berättar om sina framgångar och utmaningar utifrån olika teman (till exempel förändringsledning och fokusområden).
  • Myndigheternas berättelser varvas med bland annat paneldebatt, intervjuer och korta informationspass av ESV, som till exempel om nyttan med e-handel och avtalsuppföljning.

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 13.00 Eftermiddagspasset börjar

  • Deltagarna i utvecklingsprogrammet leder diskussionsgrupper med samtliga besökare.
  • ESV informerar om den nya lagen om krav på e-faktura till följd av offentlig upphandling, samt om PEPPOL.
  • Dagen avrundas med ett "inspirationspass" av en extern talare.

Kl. 15.30 Seminariet avslutas

Tid och plats

Torsdag 31 maj kl. 9.30–15.30 (kaffe från kl. 9:00).
Musiksalen på Norra latin, City Conference Center, Stockholm.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt

Senast uppdaterad: