Nätverk för statliga internrevisorer

Nästa tillfälle

5 juni Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. 

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

Marianne Danielsson och Max Dahlbäck, båda från Riksrevisionen, kommer och berättar om sin rapport ”Köp på saklig grund – myndighetens skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner”. Myndigheters anställda och deras anhöriga kan ha personliga kopplingar till företag. Myndigheter måste vara uppmärksamma på vad som kan hända när anställdas ekonomiska intressesfär överlappar myndighetens. Om det finns möjlighet att styra myndighetens inköp mot egna företagsintressen kan det vara en grogrund för oegentligheter. I rapporten har närståendetransaktioner i Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket undersökts.

Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor under nätverksträffen.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 27 maj. Deltagarantalet på plats är begränsat. För att delta via webben behövs ingen föranmälan.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 10.30.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: