Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

ESV avlämnar årligen en regeringsrapport om statlig internrevision och myndigheternas interna styrning och kontroll. Rapporten ska lämnas senast 31 mars. Vi berättar om innehållet i rapporten för 2019.

ESV har fått ett nytt regeringsuppdrag, Behovet av internrevision, i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska vara avrapporterat senast 31 januari 2021. ESV berättar om uppdragets innehåll och hur vi tänker lägga upp arbetet med regeringsuppdraget.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

På grund av nuvarande situationen med covid-19 kommer ESV att genomföra nätverksträffen för internrevisorer enbart via Skype (observera att platsantalet är begränsat). Nätverksträffen genomförs som planerat den 29 april klockan 9–11.

För att vi ska kunna skicka en Skypeinbjudan behöver vi er mailadress. Ni som redan har anmält er för att delta på plats behöver inte göra någonting. Ni som tidigare tänkt delta via webbsänding och därför inte anmält er via anmälningslänken måste däremot göra det.

Praktisk information

Nätverksträffen startar kl. 9.00 och avslutas senast kl 11.00.

Kontakt