Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Presentation 200123

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

ESV har under 2019 genomfört en genomlysning av myndigheternas budgetunderlag för 2020–2022. Genomgången visar på ett antal gemensamma utmaningar för myndigheterna. Det handlar bland annat om ökade administrativa kostnader, ökade kostnader för verksamhetsutveckling (som oftast knyter an till digitalisering och systemförnyelse), omlokalisering och behov av ändamålsenliga lokaler.

På nätverksträffen presenterar utredare Elisabeth Perntz ESV:s iakttagelser. Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 15 januari. Deltagarantalet på plats är begränsat. Presentationen webbsänds.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 10.30.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: