Nätverk för statliga internrevisorer

Nästa tillfälle

12 oktober Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

12 oktober: Internrevision och intern styrning och kontroll i staten – vilka är utmaningarna?

ESV ska enligt ett regeringsuppdrag ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten. Rapporten ska innehålla en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats över tid och vilka utmaningar den står inför. I uppdraget definieras ekonomisk styrning i staten som finansiell styrning, resultatstyrning, internrevision och intern styrning och kontroll. ESV ska rapportera uppdraget i april 2021.

Vid nätverksträffen berättar Karolina Larfors om uppdraget. Därefter för vi en diskussion med deltagarna om utmaningarna för internrevision och intern styrning och kontroll i staten.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

På grund av nuvarande situationen med covid-19 kommer ESV att genomföra nätverksträffen för internrevisorer digitalt, troligen via Skype. Nätverksträffen genomförs den 12 oktober klockan 9.00–11.00.

För att vi ska kunna skicka en inbjudan till det digitala mötet behöver vi er e-postadress. Den anger du när du anmäler dig.

Praktisk information

Nätverksträffen startar kl. 9.00 och avslutas senast kl 11.00.

För frågor om träffen den 12 oktober, vänligen kontakta Karolina Larfors.

Kontakt