Nätverk för statliga internrevisorer

Nätverksträffen den 19 juni är inställd.

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. 

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Deltagarantalet på plats är begränsat. För att delta via webben behövs ingen föranmälan.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 10.30.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: