Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. 

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 70 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

Temat för nätverksträffen är informationssäkerhet, något som väldigt många är intresserade av just nu. Eva Fredriksson från Svenska kraftnät berättar om en granskning som genomförts utifrån delar av LIS. Hon kommer också att ge tips på angreppsätt om hur man kan revidera LIS. Ann-Marie Dahlros från Skatteverket börjar med att ge en bild av hur Skatteverkets internrevision har planerat för revisioner inom området informationssäkerhet. Hon fortsätter sedan med att berätta om erfarenheter från genomförda granskningar.

Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor, även för deltagare via webben, under nätverksträffen.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 12 september. Deltagarantalet på plats är begränsat. För att delta via webben behövs ingen föranmälan.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 11.00.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: