Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

Nätverksträffen genomförs digitalt via Zoom. Länken skickas ut någon dag innan till den e-postadress du angivit i anmälan.

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. 

Innehåll

  • Arbetsförmedlingen, Boverket och Allmänna reklamationsnämnden presenterar exempel på hur de har redovisat resultat i årsredovisningen för 2020.
  • Rapporten Ekonomisk styrning i staten, med fokus på resultatstyrning och resultatredovisning i ett längre perspektiv.
  • Erfarenhetsutbyte och diskussioner, med fokus på hur redovisat resultat kan analyseras och bedömas.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Tid

Kl. 13–​16

Kontakt