Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Under träffarna behandlas aktuella frågor som berör årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. 

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Nätverksträff 8 september: Erfarenheter av det nya regelverket

Det nya regelverket för resultatredovisningen tillämpades första gången i årsredovisningen för 2019. Inför arbetet med årsredovisningen för 2020 kommer vi på denna nätverksträff att samla upp gjorda erfarenheter från olika håll. Medverkar som föredragshållare om detta gör ESV, Riksrevisionen, Regeringskansliet samt några myndigheter.

På denna nätverksträff kommer även ESV:s regeringsuppdrag om ekonomisk styrning, särskilt den del som handlar om resultatstyrning, att presenteras och diskuteras. Resultatredovisning och resultatstyrning förutsätter varandra och vi vill ventilera hur det förhållandet kan se ut.

Nätverksträffen kommer denna gång att genomföras helt digitalt.

Tid: Träffen startar klockan 08:30 och avslutas cirka 12:00.

Anmälan

Anmälan stängde den 3 september. Vi skickar ut anslutningslänken den 7 september till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Kontakt