Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

Nästa tillfälle

25 oktober Anmälan Platser kvar

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Under träffarna behandlas aktuella frågor som berör årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

Nästa möte är den 25 oktober. Fokus kommer att vara förändringar i resultatredovisningsreglerna inklusive föreskrifter för könsuppdelad statistik. Vi återkommer med mer detaljerad dagordning i höst.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din myndighet. Arbetar du på en myndighet som inte redan är medlem i nätverket kan du kontakta ESV direkt.

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Kontakt

Senast uppdaterad: