Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Under träffarna behandlas aktuella frågor som berör årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din myndighet. Arbetar du på en myndighet som inte redan är medlem i nätverket kan du kontakta ESV direkt.

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Nätverksträff 24 oktober 2017

Huvudpunkter i programmet:

  • Från och med årsskiftet ska myndigheterna redovisa individbaserad statistik uppdelad på kön. ESV beskriver bakgrunden till den reviderade förordningen och för en diskussion kring vad förändringen kan komma att innebära för myndigheterna.
  • Mognadsmätning av it samt digitalisering kopplad till ISK-intyget i årsredovisningen.
  • Aktuella frågor, bland annat om våra erfarenheter från regeringsuppdraget om att synliggöra resultat (en fortsättning på uppdraget från 2016) samt om uppdraget att kartlägga och analysera hur förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämpas för ett urval av myndigheter.

Home office 25 oktober 2017

Utöver nätverksträffen anordnar ESV en mer praktisk dag per år, som vi kallar home office. Under dagen får du arbeta med årsredovisningen, samtidigt som du får stöd av ESV och kan utbyta erfarenheter med andra kollegor.

  • Anmälan stängd

Pris

  • Nätverksträffen kostar 1 700 kronor.
  • Home office är kostnadsfri (men du måste ändå anmäla dig).

Plats

  • Nätverksträff 24 oktober: Courtyard by Marriott Stockholm, Kungsholmen.
  • Home office 25 oktober: Kronofogden, Esplanaden 1, Sundbyberg.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före nätverket faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten.

Kontakt

Senast uppdaterad: