Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Under träffarna behandlas aktuella frågor som berör årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din myndighet. Arbetar du på en myndighet som inte redan är medlem i nätverket kan du kontakta ESV direkt.

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

Kostnad

1700 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring.

Program och Plats

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

09.00 – Kaffe & registrering

09.30 – Inledning

09.45 – Ändringar i förordningen om resultatredovisning, Regeringskansliet

10.15 – Nya föreskrifter och allmänna råd, Kenneth Eliasson, ESV

11.00 – Diskussion och frågestund

11.30 – Lunch

12.30 – Könsuppdelad statistik, förordningen, Elisabet White, Regeringskansliet

13.00 – Könsuppdelad statistik föreskrifter, ESV, Christine Annemalm, ESV

13.15 – Myndigheter om könsuppdelad statistik

14.15 – Eftermiddagskaffe

14.45 – Diskussion och frågestund könsuppdelad statistik

15.15 – ESV:s arbete med handledning samt tillfälle att bidra med synpunkter, Kenneth Eliasson, ESV

16.00 – Avslut

Kontakt

Senast uppdaterad: