Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Nätverksträffar

3 september: Riksrevisionen om revision i förhållande till det nya regelverket

Välkommen till en nätverksträff på distans där vi får höra Riksrevisionen berätta om hur det är att revidera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll. Vi kommer också att diskutera utmaningar för den interna styrningen och kontrollen med nätverket, utifrån ett regeringsuppdrag som ESV arbetar med.

Ur programmet:

  • Riksrevisionen: Revisionen i förhållande till det nya regelverket för intern styrning och kontroll.
  • ESV: Regeringsuppdraget Rapport om ekonomisk styrning i staten – vilka utmaningar finns för den interna styrningen och kontrollen?

Datum och tid: torsdagen den 3 september klockan 09.00–11.30.

Anmälan

Nätverksträff den 3 september

  • Nätverksträffen anordnas digitalt, troligen via Skype for business.
  • Anmälan stänger den 31 augusti.
  • Vi skickar ut anslutningslänken den 2 september till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt