Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

12 maj Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Innehåll

Med anledning av pågående smittspridning i samhället kan nätverksträffens genomförande komma att ändras. ESV följer utvecklingen och återkommer med besked efter påsk.

12 maj: En god intern miljö

Myndighetsledningen ska säkerställa att det inom myndigheten finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. Det framgår av 2 § förordningen om intern styrning och kontroll.

Årets första nätverksträff ägnar vi åt olika aspekter av den interna miljön. En myndighets interna miljö består dels av hur myndigheten är organiserad, dels av den kultur som råder inom myndigheten.

Exempel ur programmet:

  • Var finner vi grunden för arbetet med intern miljö?
  • Den interna miljöns delar och begrepp: hur hänger det samman?
    • De interna styrdokumentens roll: arbetsordning, delegationsordning, policy-dokument med flera.
    • Kulturen, beteenden och förhållningssätt.
  • Årsredovisningarnas beskrivningar av arbetet med intern miljö.

Vid nätverksträffen deltar också Statskontoret, som främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Vi kommer som vanligt att blanda föreläsningsmoment med diskussioner i mindre och större grupper. Inför träffen ber vi dig att ta med din myndighets interna styrdokument som rör intern miljö. Det kan till exempel vara arbetsordning, delegationsordning och eventuella dokument som ger uttryck för din myndighets kultur, exempelvis en uppförandekod eller liknande. Om din myndighet har en specifik värdegrund kan du gärna ta med den. Vi ber dig också fundera igenom hur du skulle beskriva den interna miljön på din myndighet.

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 april. Vid stort intresse begränsar vi antalet deltagare till en person per myndighet. Deltagandet är avgiftsfritt, men ESV tar ut en avgift på 500 kronor om du uteblir efter anmälan eller avanmäler dig efter sista anmälningsdag. Platsen kan dock överlåtas till en annan kollega som arbetar med intern styrning och kontroll.

Praktisk information

När: Tisdag 12 maj, kl. 10.00–16.00 (kaffe serveras från kl. 09.30). Vi bjuder även på en lättare lunchwrap.

Var: Lokal Oasen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. (T-bana Karlaplan (röd linje), Buss 72 hållplats Hakberget och buss 76 hållplats Filmhuset.)

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad: