Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

6 september Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Innehåll

Under 2019 planeras fyra nätverksträffar utifrån det ändrade regelverk som gäller från 1 januari 2019. För innehållet står ESV, deltagande myndigheter och ibland inbjudna gäster.

Träff 3: 6 september – Förebygga korruption och oegentligheter

Av förordningen om intern styrning och kontroll framgår att processen för intern styrning och kontroll ska förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri eller andra oegentligheter. Vilka förändringar har regeländringen medfört i myndigheternas arbete? Hur kan processen för intern styrning och kontroll förebygga att statliga myndigheters verksamhet utsätts för korruption och oegentligheter?

Statskontoret har till uppgift att främja och samordna arbetet med en god förvaltningskultur i staten. Till träffen bjuder vi in företrädare för Statskontoret för att berätta om arbetet med en kultur mot korruption och hur myndigheter kan arbeta med att förebygga korruption. Det finns också möjligheter för deltagande myndigheter att lyfta exempel eller frågeställningar som rör arbetet mot korruption och oegentligheter.

Det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor under nätverksträffarna. Deltagare som önskar presentera material på nätverksträffen anmäler i förväg detta till Karolina Larfors.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 augusti om du önskar delta på plats vid träffen den 6 september. Deltagarantalet på plats är begränsat och vi kan därför vid stort intresse endast erbjuda plats för en deltagare per myndighet. För att delta via webben behövs ingen föranmälan. Länk till webbsändningen läggs ut här strax innan träffen startar.

Praktisk information (Obs! ändrad tid)

  • Nätverksträffarna startar klockan 10.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från klockan 9.30.
  • Vi avslutar klockan 12.00.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad: