Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

9 december Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

9 december: Hanteringen av internrevisionens förslag

Internrevisionens uppgift är att lämna förslag till förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll – men vad händer sedan med förslagen inom myndigheten?

Den frågan är utgångspunkt för vår nätverksträff torsdag 9 december. Efter en kort inledning från ESV följer samtal i grupp kring följande frågor:

  • Hur bereder myndigheten internrevisionens förslag inför myndighetsledningens beslut om åtgärder?
  • Hur fattar myndighetsledningen beslut om åtgärderna? Hur påverkar myndighetens ledningsform?
  • Hur ser myndigheten till att åtgärderna blir genomförda?
  • Hur följer myndigheten upp att de genomförda åtgärderna fungerar på avsätt vis?

Förbered dig till nätverksträffen genom att tänka igenom hur din myndighet hanterar internrevisionens förslag, exempelvis utifrån några faktiska fall.

Datum och tid

Torsdag 9 december klockan 10.00–11.30.

Anmälan

  • Nätverksträffen genomförs digitalt i Zoom.
  • Anmälan stänger den 6 december.
  • Möteslänken skickas ut till anmälda deltagare den 7 december.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt