Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Innehåll

11 juni: Hur påverkas den interna styrningen och kontrollen av covid‑19?

Välkommen till en nätverksträff på distans via Skype där vi diskuterar hur den interna styrningen och kontrollen påverkas av covid-19. Under träffen berättar tre myndigheter om hur de hanterar det rådande läget. Vi lämnar också utrymme för frågor och deltagarnas egna erfarenheter.

Ur programmet:

  • Hur hanterar Mittuniversitetet rådande läge och hur påverkar covid-19 arbetet med intern styrning och kontroll?
  • Hur hanterar Karolinska Institutet rådande läge och hur påverkar det arbetet med intern styrning och kontroll?
  • Riksgäldens arbete kopplat till covid-19 och intern styrning och kontroll.

Datum och tid: Torsdag 11 juni klockan 9.00 –10.30

Anmälan

Nätverksträff den 11 juni

  • Nätverksträffen anordnas via Skype for business.
  • Anmälan stänger den 8 juni.
  • Vi skickar ut anslutningslänken den 10 juni till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt