Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

17 november 2020: Vad är en brist i den interna styrningen och kontrollen?

Välkommen till en digital nätverksträff. Denna gång tar vi sikte på brister i den interna styrningen och kontrollen. Myndighetsledningen för en internrevisionsmyndighet ska i årsredovisningen redovisa en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser. Om ledningen bedömer att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen, ska väsentliga brister kortfattat redovisas. Men vad är en brist i den interna styrningen och kontrollen? Och hur skiljer sig brister från risker och fel i verksamheten?

Ur programmet

  • Gruppdiskussioner om brister utifrån några exempel.
  • Utrymme för deltagarna att lyfta sina funderingar från det egna arbetet, kopplat till begreppet brister.

Datum och tid

Tisdagen den 17 november klockan 09.30–11.00.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

  • Nätverksträffen anordnas digitalt, denna gång via Zoom då träffen bygger på gruppdiskussioner.
  • Anmälan stänger den 12 november.
  • Vi skickar ut anslutningslänken den 13 november till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt