Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

15 september: Myndigheternas riskhantering

Riskhanteringen är en central del av myndigheternas interna styrning och kontroll. Riskhanteringen består av riskanalys, åtgärder och uppföljning. Dessutom ska riskanalysen och de åtgärder som vidtas med anledning av analysen dokumenteras i den utsträckning som behövs för myndighetens uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Varje myndighet utformar sin riskhantering på det sätt som passar myndigheten bäst utifrån de krav som finns i regleringen. Att myndigheter kan tillämpa regelverket på olika sätt är utgångspunkten för nätverksträffen.

Program

 • Inledning av ESV: Syftet med riskhanteringen och regelverkets krav på myndigheterna.
 • Gruppdiskussioner mellan deltagarna utifrån följande frågeställningar:
  • Hur arbetar din myndighet med riskhanteringen? Är det något i ert arbetssätt som ni är särskilt nöjda med eller inte så nöjda med?
  • Hur integrerar ni riskhanteringens olika moment i myndighetens interna styrning, planering och uppföljning? Har ni ett sätt att integrera de olika krav på riskanalyser som finns på myndigheterna?
  • Vilket mervärde för myndighetens ledning ger myndighetens riskhantering?

  Datum och tid

  Den 15 september klockan 09.30-11.00.

  Anmälan

  • Nätverksträffen genomförs digitalt i Zoom.
  • Anmälan stänger den 10 september.
  • Möteslänken skickas ut till anmälda deltagare den 13 september.

  Pris

  Nätverksträffarna är kostnadsfria.

  Vill du få löpande information om nätverket?

  Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

  Information om personuppgiftsbehandling

  För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

  Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt