Effektivisera myndighetens ärendehandläggning – extra stöd

Vill ni effektivisera myndighetens ärendehandläggning och förenkla för era målgrupper? ESV erbjuder anpassat stöd till webbutbildningen i onödig efterfrågan.

Genom att lära er att hitta onödig efterfrågan i er handläggningsprocess kan ni förbättra era interna processer, frigöra resurser och öka kvaliteten i er myndighets service gentemot målgrupperna.

I ESV:s webbutbildning om onödig efterfrågan lär du dig grunderna i den metod som utbildningen utgår från. Utbildningen bygger på en forskningsförankrad metod som är baserad på arbete hos Försäkringskassan och Skatteverket. ESV har producerat webbutbildningen tillsammans med Johan Quist, forskare på Karlstads universitet, som har varit med och utvecklat metoden.

Extra stöd om ni genomför ett effektiviseringsprojekt

Som ett komplement till den kostnadsfria webbutbildningen erbjuder ESV ett extra stöd som anpassas efter era behov. Stödet från ESV förutsätter att ni genomför ett effektiviseringsprojekt på er myndighet utifrån metoden i webbutbildningen. Omfattningen av stödet sker i diskussion med ESV. Det extra stödet riktar sig enbart till myndigheter i statsförvaltningen.

De extra stödet kan ges digitalt (Skype eller Zoom) eller i ESV:s lokaler.

Kostnad

ESV tar ut en timavgift för det extra stödet. För en timmes stöd tillkommer en timme för förberedelse. Den minsta debiterbara tiden är således 2 timmar. ESV har differentierade avgifter beroende på konsultens lönenivå. Avgiften är högst 1400 kronor per timme.

Webbutbildningen är gratis och kan användas av alla intresserade utan begränsningar.

Kontakta ESV

Kontakta ESV för närmare diskussion om upplägg

Kontakt