Utbildningar och seminarier

Kurstillfällen Datum Status
Nätverksträff för statliga internrevisorer 23 januari Anmälan stängd
Effektivisera verksamheten 19 februari Platser kvar
Statens controllerutbildning 10-12 mars Fullbokad
Moms och förmåner i staten 22-23 april Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering 5-6 maj Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering 13-14 maj Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering 15-16 september Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig styrning och uppföljning 22-23 september Platser kvar
Erfarenhetsutbyte om anläggningstillgångar 8 oktober Platser kvar
ESV-dagen 2020 15 oktober
Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering 20-21 oktober Platser kvar
Internrevisionens arbete 11-12 november Platser kvar
Stora redovisningsdagen 19 november Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering 2-3 december Platser kvar