Utbildningar och seminarier

Kurstillfällen Datum Status
Nätverksträff för statliga internrevisorer 19 september Anmälan stängd
Fortsättningskurs i statlig styrning och uppföljning 25-26 september Fullbokad
Frukostseminarium - Att förebygga och hantera påverkansförsök 27 september Fullbokad
Redovisning av anläggningstillgångar 27 september Fullbokad
Controllerdagen - om tillitsbaserad styrning 15 oktober Platser kvar
ESV-dagen 2018 16 oktober Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering 23-24 oktober Fullbokad
ESV:s framtida stöd- intern styrning och kontroll 24 oktober Platser kvar
Nätverket om resultatredovisning 25 oktober Platser kvar
Internrevisionens arbete 8-9 november Platser kvar
Stora redovisningsdagen 22 november Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering 28-29 november Fullbokad