Näringsdepartementet
RegeringsbeslutHC/JL/2004:1

2004-05-057:e AP-fonden

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen A:011 (2000), A:012 (2000) och A:008 (2000)
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget A:011 (2000), anslaget A:012 (2000) samt anslaget A:008 (2000). för budgetåret 2004.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Budgetår 2000

A:011Regionalpolitiska insatser (Reservationsanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0 tkr
A:011 ap.22Regionalpolitiska insatser (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0 tkr
A:011 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0 tkr
A:011 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0 tkr
A:011 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0 tkr
A:011 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0 tkr
A:011 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0 tkr
A:011 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län0 tkr
A:011 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
A:011 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0 tkr
A:011 ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län0 tkr
A:011 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0 tkr
A:011 ap.11Länsstyrelsn i Hallands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län0 tkr
A:011 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0 tkr
A:011 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0 tkr
A:011 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0 tkr
A:011 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0 tkr
A:011 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0 tkr
A:011 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0 tkr
A:011 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0 tkr
A:011 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0 tkr
A:011 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
A:011 ap.23Till regeringnes disposition (Reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
A:011 ap.24Till regeringskansliets disposition (Reservation)0 tkr

A:012Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. (Reservationsanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0 tkr
A:012 ap.22NUTEK (Reservation)0 tkr
A:012 ap.22.1NUTEK (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0 tkr
A:012 ap.1Länsstyrelsen i Stockholmas län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0 tkr
A:012 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0 tkr
A:012 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0 tkr
A:012 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0 tkr
A:012 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0 tkr
A:012 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län0 tkr
A:012 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (Reservation)0 tkr
A:012 ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
A:012 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (Reservation)0 tkr
A:012 ap.22.3Gotlands kommun (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0 tkr
A:012 ap.9Länsstyrelsen i Blekninge län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län0 tkr
A:012 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (Reservation)0 tkr
A:012 ap.22.4Skåne läns landsting (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0 tkr
A:012 ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län0 tkr
A:012 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Reservation)0 tkr
A:012 ap.22.5Västra Götalands län landsting (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0 tkr
A:012 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0 tkr
A:012 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0 tkr
A:012 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0 tkr
A:012 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0 tkr
A:012 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0 tkr
A:012 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0 tkr
A:012 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0 tkr
A:012 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
A:012 ap.23Till regeringens disposition (Reservation)0 tkr

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2000

A:008Fortsatt program för småföretagsutveckling förnyelse och tillväxt (Reservationsanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0 tkr
A:008 ap.4Program för utveckling av småföretag via industriella utvecklingscentra (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0 tkr
A:008 ap.7Lst Stockholms län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0 tkr
A:008 ap.8Lst Uppsala län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0 tkr
A:008 ap.9Lst Södermanlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0 tkr
A:008 ap.10Lst Östergötlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0 tkr
A:008 ap.11Lst Jönköpings län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0 tkr
A:008 ap.12Lst Kronobergs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län0 tkr
A:008 ap.13Lst Kalmar län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0 tkr
A:008 ap.14Lst Gotlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0 tkr
A:008 ap.15Lst Blekinge län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län0 tkr
A:008 ap.16Lst Skåne län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0 tkr
A:008 ap.17Lst Hallands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0 tkr
A:008 ap.18Lst Värmlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0 tkr
A:008 ap.19Lst Örebro län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0 tkr
A:008 ap.20Lst Västmanlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0 tkr
A:008 ap.21Lst Dalarnas län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0 tkr
A:008 ap.22Lst Gävleborgs län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0 tkr
A:008 ap.23Lst Västernorrlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0 tkr
A:008 ap.24Lst Jämtlands län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0 tkr
A:008 ap.25Lst Västerbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0 tkr
A:008 ap.26Lst Norrbottens län (Reservation)0 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
A:008 ap.1Program för samverkan mellan mindre högskolor och näringsliv (Reservation)0 tkr
A:008 ap.2Program för utveckling av skogsnäringen (Reservation)0 tkr
A:008 ap.3Medel för uppföljning (Reservation)0 tkr
A:008 ap.5Miljöteknikdelegationen (Reservation)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
A:008 ap.27Till regeringens disposition (Reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
A:008 ap.6Till regeringskansliets disposition (Reservation)0 tkr2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
A:011 ap.1 (2000)0Inget0
A:011 ap.2 (2000)0Inget0
A:011 ap.3 (2000)0Inget0
A:011 ap.4 (2000)0Inget0
A:011 ap.5 (2000)0Inget0
A:011 ap.6 (2000)0Inget0
A:011 ap.7 (2000)0Inget0
A:011 ap.8 (2000)0Inget0
A:011 ap.9 (2000)0Inget0
A:011 ap.10 (2000)0Inget0
A:011 ap.11 (2000)0Inget0
A:011 ap.12 (2000)0Inget0
A:011 ap.13 (2000)0Inget0
A:011 ap.14 (2000)0Inget0
A:011 ap.16 (2000)0Inget0
A:011 ap.17 (2000)0Inget0
A:011 ap.18 (2000)0Inget0
A:011 ap.19 (2000)0Inget0
A:011 ap.20 (2000)0Inget0
A:011 ap.21 (2000)0Inget0
A:011 ap.22 (2000)0Inget0
A:011 ap.23 (2000)0Inget0
A:011 ap.24 (2000)0Inget0
A:012 ap.1 (2000)0Inget0
A:012 ap.2 (2000)0Inget0
A:012 ap.3 (2000)0Inget0
A:012 ap.4 (2000)0Inget0
A:012 ap.5 (2000)0Inget0
A:012 ap.6 (2000)0Inget0
A:012 ap.7 (2000)0Inget0
A:012 ap.8 (2000)0Inget0
A:012 ap.9 (2000)0Inget0
A:012 ap.10 (2000)0Inget0
A:012 ap.11 (2000)0Inget0
A:012 ap.12 (2000)0Inget0
A:012 ap.13 (2000)0Inget0
A:012 ap.14 (2000)0Inget0
A:012 ap.16 (2000)0Inget0
A:012 ap.17 (2000)0Inget0
A:012 ap.18 (2000)0Inget0
A:012 ap.19 (2000)0Inget0
A:012 ap.20 (2000)0Inget0
A:012 ap.21 (2000)0Inget0
A:012 ap.22.1 (2000)0Inget0
A:012 ap.22.2 (2000)0Inget0
A:012 ap.22.3 (2000)0Inget0
A:012 ap.22.4 (2000)0Inget0
A:012 ap.22.5 (2000)0Inget0
A:012 ap.23 (2000)0Inget0
A:008 ap.1 (2000)0Inget0
A:008 ap.2 (2000)0Inget0
A:008 ap.3 (2000)0Inget0
A:008 ap.4 (2000)0Inget0
A:008 ap.5 (2000)0Inget0
A:008 ap.6 (2000)0Inget0
A:008 ap.7 (2000)0Inget0
A:008 ap.8 (2000)0Inget0
A:008 ap.9 (2000)0Inget0
A:008 ap.10 (2000)0Inget0
A:008 ap.11 (2000)0Inget0
A:008 ap.12 (2000)0Inget0
A:008 ap.13 (2000)0Inget0
A:008 ap.14 (2000)0Inget0
A:008 ap.15 (2000)0Inget0
A:008 ap.16 (2000)0Inget0
A:008 ap.17 (2000)0Inget0
A:008 ap.18 (2000)0Inget0
A:008 ap.19 (2000)0Inget0
A:008 ap.20 (2000)0Inget0
A:008 ap.21 (2000)0Inget0
A:008 ap.22 (2000)0Inget0
A:008 ap.23 (2000)0Inget0
A:008 ap.24 (2000)0Inget0
A:008 ap.25 (2000)0Inget0
A:008 ap.26 (2000)0Inget0
A:008 ap.27 (2000)0Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER