Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2014-12-18
Länsstyrelsen i Västmanlands län
V. Ringvägen 1
72186 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Länsstyrelsen i Västmanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västmanlands läns verksamhet för budgetåret 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Länsstyrelsen i Västmanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 700
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 900
Belopp angivna i tkr