Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
87186 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns verksamhet för budgetåret 2014.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Länsstyrelsen i Västernorrlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 600
Belopp angivna i tkr