Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Drottninggatan 2
462 82 VÄNERSBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)19 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: