Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Länsstyrelsen i Hallands län
Hospitalsgatan
301 86 HALMSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Hallands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Hallands läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Hallands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: