Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-11-23
Fi2006/2907
Länsstyrelsen i Värmlands län
Våxnäsgatan 5-7
651 86 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelsen i Värmlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Värmlands läns verksamhet för budgetåret 2006 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Länsstyrelsen i Värmlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 100
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: