Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-20
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kungsgatan 8
351 86 VÄXJÖ
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelsen i Kronobergs län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Kronobergs läns verksamhet för budgetåret 2006 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Länsstyrelsen i Kronobergs län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 240
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: