Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2019-12-19
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Östgötagatan 3 Landsstadshuset
581 86 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Länsstyrelsen i Östergötlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Östergötlands läns verksamhet för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Länsstyrelsen i Östergötlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr